BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tạo folder bằng Group Policy Object

Tạo folder bằng Group Policy Object

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Tạo folder bằng Group Policy Object - GPO

CLick chuột phải vào Default Domain Policy chọn Edit.

Tạo folder bằng Group Policy Object - GPO

Trên cửa sổ Group Policy Managements, tìm theo đường dẫn: Computer configuration — > Preferences — > Windows Settings. Click chuột phải vào Folders chọn New – > Folder.

Tạo folder bằng Group Policy Object - GPO

Ở ô Action chọn Creat, tick chọn Archive. Ô Path điền dẫn cho Folder. chú ý: New_Folder là tên bạn muốn đặt cho Folder. Click OK

Tạo folder bằng Group Policy Object - GPO

Cần cập nhật GPO bằng cách vào CMD gõ lệnh gpupdate /force. Vào ổ C máy HT-DC kiểm tra, thấy một folder mới đã tạo.

Tạo folder bằng Group Policy Object - GPO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>