BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Map ổ đĩa bằng Group Policy Object

Cùng chuyên trang quản trị mạng thực hiện Map ổ đĩa bằng Group Policy Object

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy Windows 7 Tên Client1 đã join Domain

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Map ổ đĩa bằng Group Policy Object - GPO

– Máy Client

Map ổ đĩa bằng Group Policy Object - GPO

Map ổ đĩa bằng Group Policy Object

Tạo Folder  IT sau đó share theo quyền phù hợp với yêu câu.

Map ổ đĩa bằng Group Policy Object - GPO

Vào Administrative tool -> Group Policy Management. Trên cửa sổ Group Policy Management tạo một GPO cho OU IT đặt tên là IT. Click chuột phải vào GPO IT vừa tạo chọn Edit.

Map ổ đĩa bằng Group Policy Object - GPO

Tìm theo đường dẫn: User Configuration — > Preferences. Click chuột phải vào Drive Map chọn New — > Mapped Drive

Map ổ đĩa bằng Group Policy Object - GPO

Trên cửa sổ New Drive Properties tick chọn và gán như hình dưới. Lưu ý: \\192.168.2.2\it là đường dẫn mạng đã share Folder IT.

Map ổ đĩa bằng Group Policy Object - GPO

Sang máy Client1 thực hiên câu lệnh gpupdate /force hoặc log off (đăng nhập bằng tài khoản IT1 – tài khoản IT1 nằm trong OU IT). Vào My Computer ta thấy Folder IT đã được MAP về client thành công.

Map ổ đĩa bằng Group Policy Object - GPO

One comment

  1. Hi bạn, cảm ơn rất nhiều về bài hướng dẫn, mình cỏ thể hỏi thêm là nếu mình muốn phân quyền, file của user nào thì chỉ user đó có quyền xóa, ngoại trừ admin. Và cách hạn chế các định dạng được copy vào. Bạn hướng dẫn được không? Cảm ơn bạn. Email: khoatd21@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>