BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình FTP Server

Chuẩn bị cho hệ thống mạng

– 1 Máy Windows Server 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên Domain Controller với domainhoangthongit.com.

– 1 máy Windows Server 2008 tên HT-SRV-01  join Domain , dùng để cài đặt FTP SERVER

Cấu hình địa chỉ IP cho các máy

– Máy HT-DC có 1 card mạng nối với máy HT-SRV-01 có địa chỉ IP như sau:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

– Máy HT-SRV-01 có 1 card mạng nối với máy HT-DC với địa chỉ IP như sau:

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Child Domain Controller trên windows server 2008

Thực hiện trên máy HT-SRV-01

Cài đặt FTP Server

Vào Server Manager click chuột phải vào Roles chọn Add Roles

Trên màn hình Before You Begin click Next.

Tick chọn Web server (IIS) sau đó click Next.

Click Next trên màn hình Web Server (IIS)

Tick chọn FTP Publishing Server sau đó click Next.

Click Install để cài đặt trên màn hình Confirm Installation Selections.

Click Close để kết thúc quá trình cài đặt FTP Server.

Vào ổ C, tạo 1 folder chứa tài nguyên cho FTP

 Cấu hình FTP Server. 
Vào Administrative Tool — > IIS 6. Click chuột phải vào FTP chọn New — > chọn FTP Site…

Click Next trên màn hình Welcome to the FTP Site Creation Wizard.

Điền tên mô tả cho FTP Site.

Chọn địa chỉ IP máy FTP Server, ở đây chính là địa chỉ máy HT-SRV-01

Tick chọn Do not isolate users sau đó click Next

Lưu ý:

–      Tùy chọn Do not isolate users cho phép tất cả user được cấp quyền truy cập đăng nhập vào FTP site

–      Tùy chọn Isolate users cho phép mỗi user sẽ tự được đưa vào thư mục chỉ định

–      Tùy chọn Isolate users using Active Directory cho phép user đăng nhập vào FTP site nhưng phải có tài khoản trên Active Directory.

Browse đến folder chứa tài nguyên của ftp server đã tạo ở trên.

Tick chọn Read sau đó click Next.

Click Finish sau khi cấu hình xong FTP Server.

Cần khởi động FTP Server vừa tạo bằng cách click chọn FTP vừa tạo, click nút start (hình tam giác) ở trên thanh bar.

Trước khi kiểm tra kết quả, chúng ta có thể khai báo bản ghi Host A tên ftp ánh xạ đến địa chỉ IP của FTP server là 192.168.2.3 để cung cấp đường dẫn truy cập đến FTP Server là ftp.hoangthongit.com.

Vào DNS click chuột phải chọn New Host (A or AAAA)….

Điền tên là ftp, địa chỉ ip trỏ về chính là địa chỉ máy FTP Server (HT-SRV-01) sau đó click Add.

Click OK

Kết quả được như dưới.

Trên máy bất kì, sử dụng trình duyệt vào theo địa chỉ: ftp:.//ftp.hoangthongit.com ta đc kết quả như dưới.

FTP SERVER được tạo thành công.

Ngoài phương pháp truy cập qua trình duyệt chúng ta có thể truy cập đến FTP Server thông qua các công cụ FTP Client như Total Commander, Filezilla Client, Cute FTP

One comment

  1. Nguyễn Mạnh Ngọc

    anh ơi sao em làm hết rồi trong lan thì ftp dc mà ra ngoài thì không dc.
    ip: ftp://118.69.55.12
    anh test thử giúp em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>