BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt và cấu hình NAT trên windows server 2008

Cùng chuyên trang quản trị mạng tìm hiểu cách cài đặt và cấu hình NAT trên windows server 2008.

Ở bài lab trước mình đã hướng dẫn Cài đặt Routing And Remote Access, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cấu hình NAT trên RRAS.

Bạn nào muốn biết NAT là gì thì click vào đây để xem nhé.

Chuẩn bị cho hệ thống mạng:

–  1 máy windows server 2008 đã nâng cấp lên DC tên HT-DC với domain hoangthongit.com. Máy này chỉ có chức năng test, vì ở các bài lab sau sẽ có triển khai các dịch vụ có liên quan đến DC tương tự mô hình này nên mình sẽ lấy DC.

– 1 máy Windows server 2008 đã join domain hoặc chưa join tên HT-SRV-01. Máy này sẽ cài dịch vụ RRAS và cấu hình NAT.

– 1 máy Windows 7 có chức năng test tên Client.

Địa chỉ mạng các máy.

– Máy HT-DC có 1 card  mạng nối với máy HT-SRV-01 có địa chỉ IP như sau (đặt VMnet 2 trên phần mềm Vmware) :

Cấu hình NAT trên windows server 2008

–  Máy HT-SRV-01 có 2 card mạng.

+ Card mạng Int  nối với máy HT-DC có địa chỉ IP như sau (đặt VMnet 2 trên phần mềm Vmware) :

cấu hình NAT trên windows server 2008

+ Card mạng Ext nối với máy Client có địa chỉ IP như sau (đặt VMnet 3 trên phần mềm Vmware) :

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NAP cho VPN Client Access

– Máy Client có 1 card mạng nối với card Ext của máy HT-SRV-01 (đặt VMnet 3 trên phần mềm Vmware) :

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Các bước Cấu hình NAT trên windows server 2008:

1. Cài đặt Routing And Remote Access: Phần này đã có hướng dẫn, các bạn tham khảo tại bài Cài đặt Routing And Remote Access.

2. Cấu hình NAT.

Trên giao diện Routing And Remote Access click chuột phải vào tên máy tính HT-SRV-01. Chọn Configure and enable Routing and remote access.

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Trên màn hình Welcome chọn Next.

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Tại màn hình Configuration chọn Custom Configuration.

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Trên màn hình Custom Configuration chọn NAT.

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Click chọn Finish.

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Click Start để khởi động dịch vụ.

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Trên màn hình Routing and Remote Access, mở thanh xổ ra tìm đến NAT. Tại đây chúng ta sẽ gán Interface vào. Click chuột phải vào NAT, chọn new Interface sau đó chọn card Int.

Cấu hình NAT trên windows server 2008 Cấu hình NAT trên windows server 2008

Ở đây card Int là card nằm bên trong, card mà bên ngoài “không nhìn thấy” nên chọn Private sau đó click OK.

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Tương tự, click chuột phải vào NAT chọn New Interface sau đó chọn card còn lại là Ext.

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Card Ext tức card bên ngoài, ta chọn Public interface connect to the internet. Để kích hoạt NAT trên card Ext, tick chọn Enable NAT on this interface sau đó click OK.

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Để gán giải IP public chuyển qua tab Address Pool

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Để cho phép dịch vụ có thể đi qua NAT chuyển qua tab Service and Port.

Cấu hình NAT trên windows server 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>