BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cấu hình định tuyến động Dynamic route trên windows server 2008

Cùng chuyên trang quản trị mạng cấu hình định tuyến động Dynamic route trên windows server 2008

Chuẩn bị hệ thống mạng: có 4 máy

– Máy HT-DC chạy hệ điều hành windows server 2008 đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– Máy HT-SRV-01 chạy hệ điều hành windows server 2008 đã join hoặc không join domain. Đã cài đặt Routing and remote access dùng để cấu hình Dynamic route.

– Máy HT-SRV-02 chạy hệ điều hành windows server 2008 đã join hoặc không join domain. Đã cài đặt RRAS dùng để cấu hình Dynamic route.

– Máy Windows 7 .

Gán địa chỉ mạng:

– Máy HT-DC có 1 card mạng nối với máy HT-SRV-01 có địa chỉ IP như sau: (đặt vmnet 2 trên Vmware)

Cấu hình NAT trên windows server 2008

–  Máy HT-SRV-01 có 2 card mạng.

+ Card mạng Int nối với máy HT-DC có địa chỉ IP như sau:  (đặt vmnet 2 trên Vmware)

cấu hình NAT trên windows server 2008

+ Card mạng Ext nối với  card Ext máy HT-SRV-02 có địa chỉ IP như sau:  (đặt vmnet 3 trên Vmware)

Hướng dẫn cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

– Máy HT-SRV-02 có card mạng.

+ Card Ext nối với máy HT-SRV-01 có địa chỉ IP:  (đặt vmnet 3 trên Vmware)

Hướng dẫn cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

+ Card Int nối với máy Client có địa chỉ IP:  (đặt vmnet 4 trên Vmware)

Hướng dẫn cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

– Máy Client có 1 card mạng nối với card Int của máy HT-SRV-02:  (đặt vmnet 4 trên Vmware)

Hướng dẫn cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)

Chú ý: Các cặp máy HT-DC và HT-SRV-01, HT-SRV-01 và  HT-SRV-02, HT-SRV-02 và Client ping thông được với nhau.

Chi tiết cấu hình định tuyến động Dynamic route trên windows server 2008

1. Cài đặt Routing and Remote Access

Phần này xem lại tại bài hướng dẫn cài đặt Routing and Remote Access.

2. Cấu hình định tuyến động

– Thực hiện trên máy HT-SRV-01

Trên cửa sổ Routing and remote access click chuột phải tên máy tính HT-SRV-01 chọn Configure and Enable Routing and Remote Access.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Trên cửa sổ Welcome click Next.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Trên cửa sổ Configuration tick chọn Custom Configuration sau đó Next.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Tick chọn LAN routing sau đó chọn Next.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Click Finish.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Click Start Service  để bật dịch vụ.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Thiết lập giao thức định tuyến RIP và gán card mạng.

Tìm đến đường dẫn như hình dưới, click chuột phải vào General chọn New Routing Protocol.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Chọn giao thứ RIP version 2 for Internet Protocol. Click OK.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Chọn card mạng Int. Click OK.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Nếu không thiết lập gì thêm thì click OK trên cửa sổ RIP Properties.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Tương tự gán cho card Ext.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Click OK

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

– Thực hiện trên máy HT-SRV-02.

Các bước thực hiện cấu hình tương tự như trên máy HT-SRV-01

3. Kiểm tra sau khi cấu hình định tĩnh động dynamic route

Sau khi cấu hình định tuyến động, lúc này card máy có thể “nhìn thấy nhau”. Chúng ta kiểm tra đơn giản bằng cách ping giữa máy HT-DC với client. Các bản tin sẽ sử dụng giao thức RIP tìm đường đi đến đích cần thiết.

Ping từ HT-DC ping sang client.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Ping từ Clent sang HT-DC.

cấu hình định tuyến động (Dynamic route) trên windows server 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>