BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Mời các bạn cùng chuyên trang quản trị mạng thực hành Cài đặt và cấu hình Terminal Services:

Phần I: Cài đặt Terminal Services

Phần II: Cấu hình Terminal Services

 1. Tạo và cấp quyền Remote Desktop cho user

2. Kết nối đến Terminal Server thông qua TS Web Access

3. Cấu hình Remote Application

4. Kết nối đến các ứng dụng từ xa thông qua Remote Application

5. Tạo file .MSI cho các ứng dụng Remote Application

 6. Cài đặt các file .MSI và kiểm tra kết quả

 

Chuẩn bị cho hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com, đóng vai trò Terminal Server

– 1 Máy Windows 7 tên Client1 đã Join domain dùng để test

Gán địa chỉ IP cho các máy:

– Máy HT-DC

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

-Máy HT-SRV-01

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

– Máy Client1

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

 Chi tiết Cài đặt và cấu hình Terminal Services

I: Cài đặt Terminal Services

Tại máy chủ HT-SRV-01, đăng nhập vào bằng tài khoảng Administrator của Domain

Mở Server Manager từ Administrative Tools, chuột phải vào Roles, chọn Add Roles

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Before You Begin, chọn Next. Trên màn hình Select Server Roles, đánh dấu chọn vào ô Terminal Services, sau đó chọn Next để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Terminal Services, chọn Next để tiếp tục

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Select Server Roles, đánh dấu chọn vào ô Termical ServerTS Web Access

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Uninstall and Reinstall Applications for Compatibility chọn Next

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Specify Authentication Method for Terminal Server, chọn Do not require Network Level Authentication, chọn Next

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Specify Lisensing Mode, chọn Configure later, sau đó chọn Next để tiếp tục

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Select User Groups Allowed Access To This Terminal Server, chọn Next để tiếpt tục.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Web Server (IIS) chọn Next

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Select Role Services chọn Next

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Confirm Installation Selections chọn Install

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, trên màn hình Installation Results, chọn Close

Trong hộp thoại Add role Wizard, hệ thống yêu cầu restart, chọn Yes để khởi động lại máy chủ. Sau khi khởi động xong, đăng nhập vào bằng tài khoản Administrator của domain

 

Phần II: Cấu hình Terminal Services     

1. Tạo và cấp quyền Remote Desktop cho user

Vào máy DC tạo tài khoản user tên hoangthongit

Trên máy HT-SRV-01 vào Control Panel — > System — > Remote Setting. Tick chọn Allow connection from computers any version of Remote Desktop (less secure).

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Click Select Users sau đó chọn Add và add user thong ht vào. Click OK 2 lần để kết thúc cấp phép Remote desktop cho User hoangthongit.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Kết nối đến Terminal Server thông qua Remote Desktop Connection

Trên máy Client1, đăng nhập bằng tài khoản domain Administrator

Vào Start –> Programs Accessories mở Remote Desktop Connection hoặc vào Run mstsc, nhập địa chỉ IP của máy HT-SRV-01 là 192.168.1.3 vào ô Computer, chọn Connect

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Windows Security, nhập tài khoản hoangthongit đã tạo ở trên ,  sau đó chọn OK.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

click Yes

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Kêt quả chúng ta sẽ thấy kết nối được đến màn hình Desktop của máy chủ  Terminal Server

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

 

2. Kết nối đến Terminal Server thông qua TS Web Access

Trên máy CLient1, đăng nhập vào bằng tài khoản domain Administrator

Mở Internet Explorer, sau đó truy cập vào địa chỉ http://192.168.2.3/tsTrên màn hình chứng thực, nhập user hoangthongit.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Màn hình thông báo ActiveX control chưa được enable thông báo . Để enable công cụ này  chuột phải vào thông báo popup và chọn Run Add-on.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Màn hình Security Warning của IE xuất hiện chọn Run để chạy ActiveX Control

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình TS Web Access, vào tab Remote Desktop, nhập địa chỉ IP 192.168.2.3 của máy HT-SRV-01 vào ô Connect to, chọn Connect

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Remote Desktop Connection chọn Connect

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Windows Security nhập tài khoản user hoangthongit sau đó chọn OK

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Kết quả chúng ta sẽ thấy kết nối thành công đến máy chủ Terminal Server thông qua công cụ TS Web Access

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

 

3. Cấu hình Remote Application

Trong phần này chúng ta sẽ đi cấu hình các ứng dụng của bộ MS Office 2007 như Word, Excel, Powerpoint để cho phép truy cập từ xa thông qua Terminal Services. (có thể triển khai cài đặt phần mềm thông dụng khác)

Trước tiên chúng ta cần copy bộ cài MS Office 2007 lên trên máy chủ HT-SRV-01 sau đó chọn cài đặt các ứng dụng MS Office Word 2007, MS Office Excel 2007, MS Office PowerPoint.

Vào Start — > Programs  –> Administrative Tools  –> Terminal Services mở TS RemoteApp Manager

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình TS RemoteApp Manager chọn Action, chọn Add RemoteApp Programs

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Welcome to the RemoteApp Wizard, chọn Next để tiếp tục

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Choose programs to add to the RemoteApp Programs list, đánh dấu chọn vào các ô: Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Power Point 2007, Microsoft Office Word 2007, sau đó chọn Next

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Review Settings, chọn Finish

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Kiểm tra trong RemoteApp Programs, đã xuất hiện các chương trình MS Office Word, Excel và PowerPoint 2007.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

4. Kết nối đến các ứng dụng từ xa thông qua Remote Application

Trên máy Client1, mở Internet Explorer và truy cập vào địa chỉ http://192.168.2.3/ts

Trên màn hình chứng thực, nhập user hoangthongit

Trên màn hình TS Web Access, chọn Microsoft Office Word 2007

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Màn hình thông báo RemoteApp xuất hiện, chọn Connect để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Windows Security, nhập thông tin tài khoản xác thực của user hoangthongit sau đó chọn OK để tiếp tục.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Privacy Options, bỏ tất cả các ô chọn, chọn Next .

Kêt quả chúng ta thấy đã mở và sử dụng được ứng dụng Microsoft Office Word 2007, tương tự chúng ta cũng sẽ sử dụng các ứng dụng Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office PowerPoint 2007

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

5. Tạo file .MSI cho các ứng dụng Remote Application

(thực hiện trên máy HT-SRV-01)

Vào Start à Programs –> Administrative Tools  –> Terminal Services mở TS RemoteApp Manager.

Trong RemoteApp Programs,  giữ phím Ctrl và chọn các chương trình: Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Power Point 2007, Microsoft Office Word 2007. Click chuột phải chọn Create Windows Installer Packages .

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Welcome to the RemoteApp Wizard, chọn Next

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Specify Package Settings, chọn Next

Trên màn hình Configure Distribution Package, chọn Next

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình Review Settings, chọn Finish

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Mở Windows Explorer, vào C:\Programs File\Packaged Programs, kiểm tra đã tạo thành công các file .msi cho các ứng dụng trong bộ MS Office.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Chuột phải vào folder Packaged Programs chọn Properties

Trên màn hình Packaged Programs Properties, vào tab Sharing chọn Advanced Sharing…Trên màn hình Advanced Sharing, tick chọn vào ô Share this folder, sau đó chọn OK để share folder này.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

 

6. Cài đặt các file .MSI và kiểm tra kết quả

Trên máy Client1, vào Start à Run, truy cập vào địa chỉ  của máy chủ Terminal Server HT-SRV-01 là \\192.168.2.3

Nếu yêu cầu xác thực, nhập tài khoản hoangthongit đã tạo ở trên.

Sau khi truy cập thành công vào máy chủ HT-SRV-01, mở thư mục Packaged Program chúng ta sẽ nhìn thấy các file .MSI được tạo ra.

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Cài lần lượt tất cả các file WINWORD.MSI, EXCEL.MSI, POWERPNT.MSI

Sau khi cài đặt thành công, vào Start –> ProgramsàRemotePrograms, mở Microsoft Office Excel 2007

Trên màn hình RemoteApp, chọn Connect

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Trên màn hình chứng thực user, nhập user hoangthongit

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

Kiểm tra tại máy client đã sử dụng được chương trình Microsoft Office Excel 2007

Cài đặt và cấu hình Terminal Services

5 comments

  1. đặt tên khó phân biệt ..hôm sau thớt làm ơn tìm tên dễ phân biệt chút ! dù sao cũng cám ơn bài đăng này

    • Hi, mình đặt tên theo tên của mình đó. bạn theo dõi từ đầu mới nhớ được :) thanks bạn

  2. Bác ơi cho em xin số phone em cần trợ giúp 1 vài vấn đề về phần role trên server 2008 dc không ah? nếu dc bác nhá cho em sô: 0127 6126 377.

    Cảm ơn bác trước !!!

  3. mình đang làm luận văn tốt nghiệp về đề tài này và gặp chút khó khăn, bác giúp đở e với. bác cho e xin sdt nhe, nếu được bác nhá máy cho e 01669507644 :) :) :)

  4. cho mình hỏi tí bạn ơi Terminal Services có thể dùng nhiều máy trạm truy nhập vào màn hình máy chủ cùng lúc ko, mà cac máy trạm dùng destop ko bị ảnh hưởng đến nhau
    có gì cho mình xin số điện thoại nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>