BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt Routing and Remote Access trên Windows server 2008

Routing (đinh tuyến) là chỉ ra hướng, sự di chuyển của các packet (gói) được gán địa chỉ từ Source (nguồn), hướng đến Destination (đích) cuối thông qua các node trung gian.  Tiến trình routing thường chỉ hướng đi dựa vào bảng định tuyến (router table), đó là bảng chứa những con đường đi tốt nhất đến các đích khác nhau trên hệ thống mạng. Ngoài cách triển khai định tuyến bằng router cứng, chúng ta có thể triển khai trên các router mềm hay trên các hệ điều hành hỗ trợ định tuyến. Trên hệ điều hành máy chủ của Windows có hỗ trợ dịch vụ Routing and Remote Access, viết tắt là RRAS. Với dịch vụ này, người dùng có thể triển khai rất nhiều dịch vụ như VPN client access, VPN site to site, NAT hay ở bài lab DHCP Relay Agent cũng đã sử dụng…
Ở những bài lab sau mình sẽ hướng dẫn nhiều ví dụ có liên quan RRAS nên mình làm một bài ngắn gọn để giới thiệu qua, cũng là để đỡ phải viết trong những ví dụ đó.

 Cài đặt Routing and Remote Access (RRAS)

Chuẩn bị cho hệ thống mạng:

– 1 máy windows server 2008 tên HT-SRV-01, máy này có thể Join hoặc không join domain, phục thuộc vào mô hình triển khai với nó.

Địa chỉ IP của máy HT-SRV-01, máy có 2 card mạng:

Card Int nối với hệ thống mạng bên trong có IP

Cấu hình Routing and Remote Access

– Card Ext kết nối với hệ thống mạng bên ngoài, có IP như sau:

cài đặt Routing and Remote Access

Chi tiết cài đặt Routing And Remote Access

Vào server manager, click chuột phải vào Roles chọn Add Roles.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên cửa sổ Before You Begin click Next.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên cửa sổ Select Server Roles tick chọn Network Policy and Access Services.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên cửa sổ Network Policy and Access Services click Next.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Trên cửa sổ Select Role Services tick chọn dịch vụ Routing and Remote Access Service sau đó click Next.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Click Install để cài đặt.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Sau khi quá trình cài đặt thành công click Close.

cài đặt DHCP Relay Agent trên windows 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>