BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt phần mềm định dạng MSI bằng Group Policy Object

Cùng chuyên trang quản trị mạng Vn-Star thực hiện Cài đặt phần mềm định dạng MSI bằng Group Policy Object

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy Windows 7 Tên Client1 đã join Domain

– Phần mềm bất kỳ có đuôi .MSI

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

– Máy Client

Chi tiết cài đặt phần mềm định dạng MSI bằng Group Policy Object

Trên máy HT-DC tạo folder Software trong đó chứa file cài đặt có định dạng MSI. Share folder này với quyền được phép cài đặt. Chúng ta sẽ triển khai cài đặt phần mềm cho OU IT, trong OU IT có user IT1 bằng chính sách đối tượng nhóm GPO.

Vào Administrative tool — > Group Policy Management — > tạo một GPO cho OU IT. Click chuột phải vào GPO IT chọn EDIT

Tìm theo đường dẫn User Configuration — > Software Settings. Click chuột phải vào Software Installation chọn New – > Package….

Trỏ đến file cài đặt theo đường dẫn mạng.

Chọn Assgned sau đó click OK

Ta được như hình dưới.

Sang máy Client thực hiện câu lệnh gpupdate /force trên cmd. Phần mềm đã được triển khai thành công trên Client bằng GPO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>