BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object

Cùng chuyên trang quản trị mạng Vn-Star thực hiện Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy Windows 7 Tên Client1 đã join Domain

– Phần mềm bất kỳ có đuôi .Exe

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

– Máy Client

Chi tiết Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object

Trên máy HT-DC tạo folder Software trong đó chứa file cài đặt có định dạng exe (ở đây là phần mềm Firefox). Share folder này với quyền được phép cài đặt. Chúng ta sẽ triển khai cài đặt phần mềm cho OU IT, trong OU IT có user IT1 bằng chính sách đối tượng nhóm GPO.

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object - GPO

Mở file notepad tạo file nội dung:

[Application]

FriendlyName =”Firefox_Setup_23.0b1.exe”

SetupCommand = \\192.168.2.2\software\Firefox_Setup_23.0b1.exe

Với Firefox_Setup_23.0b1.exe là tên file cài đặt, lưu ý: Tên file không được đặt có dấu cách trắng.

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object - GPO

Lưu file này với tên Firefox_Setup_23.0b1 định dạng .zap cùng với folder phần mềm đã share ở trên.

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object - GPO

Ta được như sau.

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object - GPO

Vào Administrative tool — > Group Policy Management — > tạo một GPO cho OU IT. Click chuột phải vào GPO IT chọn EDIT

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object - GPO

Tìm theo đường dẫn User Configuration — > Software Settings. Click chuột phải vào Software Installation chọn New – > Package….

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object - GPO

Trỏ đến file .zap vừa tạo ở trên theo đường dẫn mạng. Chú ý chọn kiểu file ZAP ở thanh xổ để hiển thị file .zap.

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object - GPO

Tick chọn Published sau đó click OK

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object - GPO

Được như hình dưới.

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object - GPO

Sang máy clien đăng nhập bằng tài khoản IT 1 (User này thuộc OU IT), vào Get Program thấy file cài đặt Firefox đã được triển khai. Click vào file để cài đặt và sử dụng.

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object - GPO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>