BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt máy in và triển khai máy in cho máy trạm bằng GPO

Chuyên trang quản trị mạng Vn-Star – Các bước cài đặt máy in và triển khai máy in cho máy trạm bằng GPO

1. Cài đặt Print Management

2. Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port)

3. Tạo Printer

4. Tạo mới printer thành một Printer Pool

5. Triển khai Printer Pool cho các tài khoản bằng Group Policy

Chuẩn bị cho hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy Windows 7 Tên Client1 đã join Domain

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Cài đặt máy in và triển khai máy in cho máy trạm bằng GPO

– Máy Client

Cài đặt máy in và triển khai máy in cho máy trạm bằng GPO

Chi tiết các bước Cài đặt máy in và triển khai máy in cho máy trạm bằng GPO

 1. Cài đặt Print Management

Đăng nhập máy HT-DC bằng tài khoản admin của domain, trên Server Manager click chuột phải vào Roles chọn Add Roles

Cài đặt Print Management

Trên cửa sổ Before You Begin click Next.

Cài đặt Print Management

Trên cửa sổ Select Server Roles tick chọn Print Services, click Next.

Cài đặt Print Management

Trên cửa sổ Print Services click Next.

Cài đặt Print Management

Tick chọn Print Server trên cửa sổ Select Role Services, click Next.

Cài đặt Print Management

Trên cửa sổ Confirm Installation Selections click Install để cài đặt Print Management.

Cài đặt Print Management

Sau khi cài đặt xong, click Close để kết thúc.

Cài đặt Print Management

2. Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port)

Vào Administrative tool — > Print Management. Mở rộng mục Print Server – > HT-DC (local). Click chuột phải vào Ports chọn Add Port…

Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port)

Click chọn Standart TCP/IP Port , chọn New Port…

Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port)

Click Next trên cửa sổ Welcome.

Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port)

Gán địa chỉ IP của máy in vào Printer Name or IP Address trên cửa sổ Add Port. Click Next

Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port)

Windows sẽ tìm kiếm Port trong một thời gian

Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port)

Trên cửa sổ Additional Port Information Required chọn Generic Network Cart tại Standart, click Next.

Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port)

Click Finish sau khi tạo cổng IP xong

Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port)

Tương tự tạo thêm một Printer port với địa chỉ 192.168.2.200.

Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port)

3. Tạo Printer

Vào Administrative tool — > Print Management. Mở rộng mục Print Server – > HT-DC (local). Click chuột phải vào Printers chọn Add Printer.

Tạo Printer

Tick chọn Add New Printer using an existing port, chọn 192.168.2.100 sau đó click Next.

Tạo Printer

Tick chọn Install a new driver, click Next.

Tạo Printer

Trên cửa sổ Printer Installation chọn hãng máy in và chọn loại máy in sau đó click Next.

Tạo Printer

Trên cửa sổ Printer Name and Sharing Settings điền tên cho máy in, tick chọn Share this printer đặt tên sẽ share cho máy in, click Next.

Tạo Printer

Trên cửa sổ Printer Found click Next.

Tạo Printer

Sau khi tạo máy in xong click Finish để kết thúc.

Tạo Printer

Kết quả như hình dưới.

Tạo Printer

4. Tạo mới printer thành một Printer Pool

Vào Administrative tool — > Print Management — > Printers. Click chuột phải chọn Print vừa tạo ở trên chọn Properties.

Tạo mới printer thành một Printer Pool

Trên tab Ports. tick chọn Enable Printer Pooling, tick chọn hai port tạo ở trên như hình dưới sau đó click OK

Tạo mới printer thành một Printer Pool

5. Triển khai Printer Pool cho các tài khoản bằng Group Policy

Vào Administrative Tool –> Group Policy Management. Tạo một GPO cho OU IT đặt tên là Printer. Click chuột phải vào GPO vừa tạo chọn Edit.

Triển khai Printer Pool cho các tài khoản bằng Group Policy

Tìm theo đường dẫn User Configuration — > Preferences –> Control Panel Settings. Click chuột phải vào Printers chọn New — > Shared Printer.

Triển khai Printer Pool cho các tài khoản bằng Group Policy

Tại ô sổ Action chọn Create, tại ô Share Path gán địa chỉ của máy in đã share (theo đường dẫn mạng), tick chọn Set this printer as default printer… sau đó click OK.

Triển khai Printer Pool cho các tài khoản bằng Group Policy

Kết quả như hình dưới.

Triển khai Printer Pool cho các tài khoản bằng Group Policy

Ngoài cách trên, có thể triển khai bằng cách vào User Configuration — > Policies — > Windows Settings. Click chuột phải vào Deployed Printers chọn Deploy Printer.

Triển khai Printer Pool cho các tài khoản bằng Group Policy

Gán đĩa chỉ máy in (chú ý: Theo đường dẫn mạng) vào Enter printer name sau đó click Add sau đó click OK.

Triển khai Printer Pool cho các tài khoản bằng Group Policy

Đăng nhập máy trạm bằng tài khoản IT1 (IT1 thuộc OU IT đã triển khai GPO), vào Devices and Printers ta thấy máy in đã được triển khai thành công.

Triển khai Printer Pool cho các tài khoản bằng Group Policy

2 comments

 1. rất cảm ơn bài viết của anh!
  em đang có thắc mắc như sau:
  hiện tại công ty em có 4 máy in cùng kết nối USB vào 1 máy tính và máy này share máy in ra các máy khác.
  em đang cai thử domain và giờ muôn triển khai thử printer server, đến đoạn tạo port cho máy in thì phải tạo thế nào? vì 4 máy in cùng kết nối đến 1 PC có 1 địa chỉ IP. có thể sử dụng PC đó để làm printer server được không?hay cần thêm thiết bị gì cho máy in? hay mỗi máy in phải có 1 địa chỉ IP riêng?
  rất mong tin phản hồi.

 2. phạm tuấn minh

  Bạn cho mình hỏi! Nếu máy in kết nối với “Printer server” qua cổng USB thì làm thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>