BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Xóa category trong Url WordPress

Xóa category trong Url WordPress có thể cài plugin hay can thiệp code… nhưng mình biết có một cách rất đơn giản bằng 1 dấu chấm. Hy vọng rằng nó sẽ giúp nhiều cho các bạn hơn trong việc phát triển SEO cho webiste của mình.
Để Xóa category trong Url WordPress, các bạn vào setting ==> Permalinks
Tick chọn Custom Structure : /%category%/%postname%.html, đây cũng là cách tối ưu đường dẫn hỗ trợ SEO cho WordPress.
Để remove category Base from Url ta chỉ cần điền thêm dấu châm (.) trong ô Category Base. Click Save Changes kết thúc thiết lập.

xóa category
xóa category

Bây giờ vào mỗi cate sẽ là http://www.hoangthongit.com/windows thay vì như trước là http://www.hoangthongit.com/category/windows. Thật là đơn giản để Xóa category trong Url WordPress phải không các bạn ?

One comment

  1. Hoàng Trung Thông

    Xuân Hồng hehe. cách này rất đơn giản mà không dùng Plugin nặng nề này em :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>