BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Một số khái niệm môn Nguyên lý kế toán

Một số khái niệm môn Nguyên lý kế toán

<Không liên quan đến thiết kế web hay quản trị mạng. Bài hướng dẫn với mục đích phục vụ môn học cho sinh viên./>

Giá mua hàng hóa, vật tư = giá trị mua của hàng hóa, vật tư + chi phí thu mua

giá trị xuất kho :

– phương pháp nhập trước xuất trước

– phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ, bình quân cuối kỳ trước, bình quân sau mỗi lần nhập,

– phương pháp nhập sau xuất trước

– phương pháp giá thực tế đích danh

– phương pháp giá hạch toán:

Giá thực tế của hàng xuất kho trong kỳ = giá hạch toán của hàng xuất x hệ số giá.

Giá hạch toán trong kỳ = số lượng hàng xuất trong kỳ x đơn giá hạch toán

hệ số giá = giá trị thực tế của hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ : giá hạch toán hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ.

Chuyên trang chia sẻ kiến thức CNTT. Quản trị mạng – Thiết kế web – Dịch vụ thiết kế web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>