BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: windows server

Video tạo user trên domain từ template

tạo user trên domain từ template trên windows 2008

Học quản trị mạng – Video tạo user trên domain từ template Full HD âm thanh tiếng Việt sống động

Read More »

Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Học quản trị mạng – Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007 1.      Tạo thêm 1 mailbox database 2.      Xem thông tin Database của Mailbox 3.      Đổi database cho mailbox Hệ thống mạng: – 1 máy Windows Server 2008 tên HT-DC đã nâng  lên DC với domain hoangthongit.com ...

Read More »

Cấu hình và quản lý mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Cấu hình và quản lý mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Học quản trị mạng – Các bước thực hiện Cấu hình và quản lý mailbox trên Mail Exchange Server 2007 1.      Cấu hình giới hạn dung lượng cho Database 2.      Cấu hình giới hạn dung lượng cho Mailbox 3.      Cấu hình dung lượng tối đa khi gửi và nhận 1 mail ...

Read More »

Hướng dẫn tạo và xóa mailbox

Cấu hình và quản lý mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Học quản trị mạng – Các bước thực hành tạo và xóa mailbox 1. Tạo mailbox từ tài khoản có sẵn trên Domain controller 2. Tạo mailbox khi chưa có tài khoản trên Domain Controller 3. Xóa mailbox Chuẩn bị cho hệ thống: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp  ...

Read More »

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 trên Windows server 2008

mail-exchange-server

Học quản trị mạng – Các bước cài đặt Mail Exchange Server 2007 trên Windows server 2008 1. Cài đặt các Feature cần thiết 2. Cài đặt Mail Exchange Server 2007 Chuẩn bị cho hệ thống: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp  DC với domain hoangthongit.com – 1 máy ...

Read More »

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

mail-exchange-server

Học quản trị mạng – Các bước thực hiện cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2 I.     Cài đặt các thành phần yêu cầu hệ thống 1.    Raise functional lên 2003. 2.    Cài đặt dịch vụ IIS 3.    Cài đặt Windows Server 2003 KB933360 X86 4.    Cài đặt Fremework .net ...

Read More »

Cài đặt và cấu hình NAP cho DHCP

javascritpt

Các bước thực hiện Cài đặt và cấu hình NAP cho DHCP – Chuyên trang học quản trị mạng Vn-Star: 1. Cài đặt DHCP 2. Cài đặt Network Policy Server 3. Cấu hình Network Access Protection 4. Cấu hình điều hướng người dùng khi không thỏa mãn NAP 5. Bật ...

Read More »

Cài đặt VPN Site-to-Site với giao thức L2TP Pre-shared Key

javascritpt

Các bước thực hiện Cài đặt VPN Site-to-Site với giao thức L2TP Pre-shared Key – Chuyên trang học quản trị mạng Vn-Star: (Bài lab hướng dẫn VPN giữa Site HN (Hà Nội) và site HCM (TP Hồ Chí Minh). 1. Tạo tài khoản và cấp quyền VPN 2. Cài đặt ...

Read More »

Cài đặt và cấu hình VPN Site to site trên windows 2008

javascritpt

Các bước thực hiện Cài đặt và cấu hình VPN Site-to-site – Chuyên trang học quản trị mạng Vn-Star (Bài lab hướng dẫn VPN giữa Site HN (Hà Nội) và site HCM (TP Hồ Chí Minh). 1. Tạo tài khoản và cấp quyền VPN 2. Cài đặt dịch vụ Routing and ...

Read More »

VPN Client to site sử dụng giao thức L2TP Preshared Key

javascritpt

Các bước thực hiện VPN Client to site sử dụng giao thức L2TP Preshared Key 1. Tạo User và cấp quyền VPN 2. Cài đặt Routing and Remote Access RRAS 3. Cấu hình VPN client to site trên máy HT-SRV-01 4. Cấu hình tạo key và sử dụng giao thức L2TP ...

Read More »