BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: routing and remote access

Cài đặt Routing and Remote Access trên Windows server 2008

javascritpt

Routing (đinh tuyến) là chỉ ra hướng, sự di chuyển của các packet (gói) được gán địa chỉ từ Source (nguồn), hướng đến Destination (đích) cuối thông qua các node trung gian.  Tiến trình routing thường chỉ hướng đi dựa vào bảng định tuyến (router table), đó là bảng chứa những ...

Read More »