BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: quản trị mạng linux

Gán tĩnh IP, đổi DNS, default gateway và đổi tên máy trên Centos 6.5

câu lệnh trên linux

Học quản trị mạng – Gán tĩnh IP, đổi DNS, default gateway và đổi tên máy trên Centos 6.5 Gán địa chỉ IP tĩnh Đổi địa chỉ DNS Đổi địa chỉ default gateway Đổi tên máy Hệ thống mạng: – 1 máy CentOS, nếu chưa có máy chạy hệ điều hành ...

Read More »

Tìm hiều IDS Snort trên Linux

Tìm hiều IDS Snort trên Linux

Quản trị mạng Linux – Tìm hiều IDS Snort trên Linux Nội dung chính: Giới thiệu Snort Cài đặt, cấu hình Snort Cấu trúc luật của Snort 1. Giới thiệu Snort Snort là một phần mềm mã nguồn mở có khả năng phát hiện, chống sự xâm nhập trái phép ...

Read More »

Tìm hiểu về Firewall trên linux

Tìm hiểu về Firewall trên linux

Quản trị mạng linux – ìm hiểu về Firewall trên linux Nội dung chính: Giới thiệu iptables Mô hình xử lí logic của iptables Cú pháp iptables 1. Giới thiệu iptables Cần quản lý những loại traffic sau: Cho phép mọi traffic từ trong firewall (10.0.0.0/24) ra ngoài. Cấm tất ...

Read More »

Tìm hiểu về mail trên linux

Tìm hiểu về mail trên linux

Cùng chuyên trang Quản trị mạng HoangThongit.com tìm hiểu về mail trên linux Nội dung chính: Giới thiệu dịch vụ Mail Phân tích cách cấu hình MTA. Phân tích chính sách chống spam. 1. Giới thiệu dịch vụ Mail Dịch vụ Mail là dịch vụ quan trọng và cần thiết ...

Read More »

Tìm hiểu về Squid trên Linux

Tìm hiểu về Squid trên Linux

Cùng chuyên trang quản trị mạng tìm hiểu về Squid trên Linux Nội dung chính: Giới thiệu Squid server Cấu hình Squid server Squid Authentication 1. Giới thiệu Squid server Squid là một caching proxy server. Squid server được đặt giữa Web client và Web server. Khi có request yêu cầu ...

Read More »

Tìm hiều dịch vụ Web trên linux

dịch vụ Web trên linux

Cùng chuyên trang quản trị mạng tìm hiều dịch vụ Web trên linux Nội dung chính: Giới thiệu dịch vụ Web. Giới thiệu Apache. Cài đặt Apache. Cấu hình Apache Access control Log Files Performance 1. Giới thiệu dịch vụ Web World Wide Web (WWW) là một ứng dụng client-server dựa ...

Read More »

Tìm hiểu về DNS trên Linux

DNS trên Linux

Quản trị mạng linux – Tìm hiểu về về DNS trên Linux Nội dụng chính: Giới thiệu dịch vụ DNS. Hoạt động của dịch vụ DNS Cài đặt dịch vụ DNS Cấu hình dịch vụ DNS DNS tools 1. Giới thiệu dịch vụ DNS Để máy tính này có thể liên ...

Read More »

Tìm hiều FTP và SSH trên linux

Tìm hiều FTP và SSH trên linux

Quản trị mạng linux – Tìm hiều FTP và SSH server Nội dung chính: Dịch vụ FTP Dịch vụ SSH 1. Dịch vụ FTP a. Giới thiệu dịch vụ FTP Dịch vụ FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền, nhận file qua giao thức TCP/IP. Dịch vụ FTP ...

Read More »

Tìm hiều về Lightweight Directory Access Protocol LDAP trên linux

Lightweight Directory Access Protocol LDAP trên linux

Quản trị mạng linux – Tìm hiều về Lightweight Directory Access Protocol LDAP trên linux Nội dụng chính: Giới thiệu Network Directory Giới thiệu LDAP protocol Cấu trúc lưu trữ LDAP Directory Giới thiệu Openldap (server side daemon, client side command) 1. Giới thiệu Network Directory Network directory là một cấu ...

Read More »

Tìm hiểu về Network Information Service NIS trênlinux

Network Information Service NIS trênlinux

Quản trị  mạng linux – Tìm hiểu về Network Information Service NIS trên linux Giới thiệu NIS Cài đặt và cấu hình NIS NIS tools 1. Giới thiệu NIS Trước khi có NIS, việc chứng thực cho một user login vào hệ thống như sau: Khi có NIS, việc chứng thực cho ...

Read More »