BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: mail server

Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule

filter-mail-by-Transport-Rule

Học quản trị mạng – Cấu hình lọc mail bằng Transport Rule Hệ thống mạng: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com – 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007 Địa chỉ IP cho các máy: Máy HT-DC ...

Read More »

Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy

mail Journal Policy

Học quản trị mạng – Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy Hệ thống mạng: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com – 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007 Địa chỉ IP cho các máy: Máy ...

Read More »

Cấu hình các giao thức gửi nhận Mail

mail-protocol

Học quản trị mạng – Các phần trong bài Cấu hình các giao thức gửi nhận Mail 1. Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail 2. Cấu hình gửi nhận mail bằng giao thức IMAP4 3. Cấu hình lưu trữ mail trên Mail server sau khi xóa trên ...

Read More »

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Hướng dẫn tạo Offline Address Book

Học quản trị mạng – Hướng dẫn tạo Offline Address Book Hệ thống mạng: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp DC với domain hoangthongit.com – 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com và đã cài đặt Mail Exchange server 2007 – 1 máy Windows Client (sử dụng windows ...

Read More »

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Học quản trị mạng – Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book Hệ thống mạng: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com – 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007 ...

Read More »

Accepted Domain and Address Policy

Accepted Domain and Address Policy

Học quản trị mạng – Accepted Domain and Address Policy gồm có các phần: 1. Tạo Accepted domain 2. Cấu hình cho người dùng sử dụng tên domain mới Hệ thống mạng: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com – 1 máy windows 2008 tên ...

Read More »

Quản lý quyền trên Public Folder – Manage Public Folder Permissions

mail-exchange

Học quản trị mạng – Quản lý quyền trên Public Folder – Manage Public Folder Permissions 1. Tạo Public folder database 2. Tạo Public Folder 3. Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder 4. Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder   Hệ thống ...

Read More »

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Học quản trị mạng – Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server 1. Tạo nhóm Distribution Group 2. Add thành viên cho nhóm Distribution 3 . Kiểm tra tính năng Distribution 4. Tạo Dynamic Distribution Group   Hệ thống mạng: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp ...

Read More »

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Học quản trị mạng – Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa. 1.  Cấu hình thời gian chờ xóa mailbox 2. Khôi phục Maibox đã xóa 3. Xóa mailbox vĩnh viễn   Hệ thống mạng: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com ...

Read More »

Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Học quản trị mạng – Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007 1.      Tạo thêm 1 mailbox database 2.      Xem thông tin Database của Mailbox 3.      Đổi database cho mailbox Hệ thống mạng: – 1 máy Windows Server 2008 tên HT-DC đã nâng  lên DC với domain hoangthongit.com ...

Read More »