BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: linux

Cài đặt công cụ setup cho Centos

Cài đặt công cụ setup cho Centos

Học quản trị mạng – Cài đặt công cụ setup cho Centos Chuẩn bị cho hệ thống: – 1 máy đã cài đặt Centos 6.5 kết nối internet. Chi tiết Cài đặt công cụ setup cho Centos ###Để cài đặt được các gói phần mềm bằng lệnh YUM thì máy tính cần ...

Read More »

Cài đặt giao diện đồ họa GUI cho hệ điều hanh CentOS 6.5

cài đặt giao diện đồ họa GUI

Học quản trị mạng – Cài đặt giao diện đồ họa GUI cho hệ điều hanh CentOS 6.5 Các bước thực hiện trong bài: 1. Cài đặt giao diện đồ họa GUI 2. Cấu hình chế độ mặc định sau khi khởi động lại hệ thống Chuẩn bị cho hệ ...

Read More »

Gán tĩnh IP, đổi DNS, default gateway và đổi tên máy trên Centos 6.5

câu lệnh trên linux

Học quản trị mạng – Gán tĩnh IP, đổi DNS, default gateway và đổi tên máy trên Centos 6.5 Gán địa chỉ IP tĩnh Đổi địa chỉ DNS Đổi địa chỉ default gateway Đổi tên máy Hệ thống mạng: – 1 máy CentOS, nếu chưa có máy chạy hệ điều hành ...

Read More »

Tìm hiều IDS Snort trên Linux

Tìm hiều IDS Snort trên Linux

Quản trị mạng Linux – Tìm hiều IDS Snort trên Linux Nội dung chính: Giới thiệu Snort Cài đặt, cấu hình Snort Cấu trúc luật của Snort 1. Giới thiệu Snort Snort là một phần mềm mã nguồn mở có khả năng phát hiện, chống sự xâm nhập trái phép ...

Read More »

Tìm hiểu về Firewall trên linux

Tìm hiểu về Firewall trên linux

Quản trị mạng linux – ìm hiểu về Firewall trên linux Nội dung chính: Giới thiệu iptables Mô hình xử lí logic của iptables Cú pháp iptables 1. Giới thiệu iptables Cần quản lý những loại traffic sau: Cho phép mọi traffic từ trong firewall (10.0.0.0/24) ra ngoài. Cấm tất ...

Read More »

Tìm hiểu về mail trên linux

Tìm hiểu về mail trên linux

Cùng chuyên trang Quản trị mạng HoangThongit.com tìm hiểu về mail trên linux Nội dung chính: Giới thiệu dịch vụ Mail Phân tích cách cấu hình MTA. Phân tích chính sách chống spam. 1. Giới thiệu dịch vụ Mail Dịch vụ Mail là dịch vụ quan trọng và cần thiết ...

Read More »

Tìm hiểu về Squid trên Linux

Tìm hiểu về Squid trên Linux

Cùng chuyên trang quản trị mạng tìm hiểu về Squid trên Linux Nội dung chính: Giới thiệu Squid server Cấu hình Squid server Squid Authentication 1. Giới thiệu Squid server Squid là một caching proxy server. Squid server được đặt giữa Web client và Web server. Khi có request yêu cầu ...

Read More »

Tìm hiều dịch vụ Web trên linux

dịch vụ Web trên linux

Cùng chuyên trang quản trị mạng tìm hiều dịch vụ Web trên linux Nội dung chính: Giới thiệu dịch vụ Web. Giới thiệu Apache. Cài đặt Apache. Cấu hình Apache Access control Log Files Performance 1. Giới thiệu dịch vụ Web World Wide Web (WWW) là một ứng dụng client-server dựa ...

Read More »

Tìm hiểu về DNS trên Linux

DNS trên Linux

Quản trị mạng linux – Tìm hiểu về về DNS trên Linux Nội dụng chính: Giới thiệu dịch vụ DNS. Hoạt động của dịch vụ DNS Cài đặt dịch vụ DNS Cấu hình dịch vụ DNS DNS tools 1. Giới thiệu dịch vụ DNS Để máy tính này có thể liên ...

Read More »

Tìm hiều FTP và SSH trên linux

Tìm hiều FTP và SSH trên linux

Quản trị mạng linux – Tìm hiều FTP và SSH server Nội dung chính: Dịch vụ FTP Dịch vụ SSH 1. Dịch vụ FTP a. Giới thiệu dịch vụ FTP Dịch vụ FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền, nhận file qua giao thức TCP/IP. Dịch vụ FTP ...

Read More »