BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: dns

Tìm hiểu về DNS trên Linux

DNS trên Linux

Quản trị mạng linux – Tìm hiểu về về DNS trên Linux Nội dụng chính: Giới thiệu dịch vụ DNS. Hoạt động của dịch vụ DNS Cài đặt dịch vụ DNS Cấu hình dịch vụ DNS DNS tools 1. Giới thiệu dịch vụ DNS Để máy tính này có thể liên ...

Read More »

Dịch vụ DHCP trên linux

Dịch vụ DHCP trên linux

Quản trị mạng linux – Dịch vụ DHCP trên linux Giới thiệu dịch vụ DHCP File cấu hình Lệnh dhclient 1. Giới thiệu dịch vụ DHCP DHCP là dịch vụ cung cấp địa chỉ IP động cho các máy tính trong hệ thống. DHCP cũng cung cấp động các tham số ...

Read More »

Cài đặt cấu hình DNS Secondary trên windows server 2008

javascritpt

Để tăng tính backup DNS nên sử dụng ít nhất là hai DNS server để lưu cho mỗi một Zone. Một máy chủ Primary giữ Primary DNS zone và 1 máy chủ Secondary giữ Secondary DNS zone. Primary DNS server quản lý các zone và secondary server được sử dụng để lưu trữ ...

Read More »

Cài đặt và cấu hình DNS trên windows server 2008

javascritpt

Cùng chuyên trang quản trị mạng cài đặt và cấu hình DNS trên windows 2008 DNS viết tắt từ Domain Name System  là Hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet và là một trong số các chuẩn công nghiệp của các cổng bao gồm cả TCP/IP. DNS là chìa ...

Read More »