BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: dhcp

Dịch vụ DHCP trên linux

Dịch vụ DHCP trên linux

Quản trị mạng linux – Dịch vụ DHCP trên linux Giới thiệu dịch vụ DHCP File cấu hình Lệnh dhclient 1. Giới thiệu dịch vụ DHCP DHCP là dịch vụ cung cấp địa chỉ IP động cho các máy tính trong hệ thống. DHCP cũng cung cấp động các tham số ...

Read More »

Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2012

Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2012

Học quản trị mạng –  Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2012 Hệ thống mạng: – 1 máy Windows server 2012 tên HT-DC-12 đã hoặc chưa nâng cấp domain. – 1 máy Windows 7 dùng để nhận IP từ DHCP Server.  

Read More »

Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent trên windows server 2008

javascritpt

DHCP Relay Agent là bộ trung chuyển DHCP Discover/DHCP Request đến DHCP Server. DHCP Relay Agent cho phép forward các truy vấn của Client đến DHCP server và trả lại IP cho Clients. Đây là giải pháp trong trường hợp Client và DHCP Server không nằm cùng subnet. DHCP Relay Agent ...

Read More »

Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2008

javascritpt

Dynamic Host Configuration Protocol  viết tắt DHCP là một giao thức cấu hình tự động địa chỉ IP. Khi sử dụng dịch vụ DHCP các máy tính hay các host trong mạng được cấu hình một cách tự động điều đó sẽ giảm việc can thiệp vào hệ thống mạng. DHCP ...

Read More »