BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tag Archives: Cài đặt DNS

Cài đặt cấu hình DNS Secondary trên windows server 2008

javascritpt

Để tăng tính backup DNS nên sử dụng ít nhất là hai DNS server để lưu cho mỗi một Zone. Một máy chủ Primary giữ Primary DNS zone và 1 máy chủ Secondary giữ Secondary DNS zone. Primary DNS server quản lý các zone và secondary server được sử dụng để lưu trữ ...

Read More »