BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tìm hiểu về Network Information Service NIS trênlinux

Network Information Service NIS trênlinux

Quản trị  mạng linux – Tìm hiểu về Network Information Service NIS trên linux Giới thiệu NIS Cài đặt và cấu hình NIS NIS tools 1. Giới thiệu NIS Trước khi có NIS, việc chứng thực cho một user login vào hệ thống như sau: Khi có NIS, việc chứng thực cho ...

Read More »

Giới thiệu về Pluggable Authentication Modules – PAM

Giới thiệu về Pluggable Authentication Modules - PAM

Quản trị mạng linux – Giới thiệu về Pluggable Authentication Modules – PAM Mỗi ứng dụng có một kiểu xác thực => phức tạp hệ thống. Pluggable Authentication Modules – PAM: cung cấp một phương thức xác thực tập trung. Ứng dụng không trực tiếp xác thực, mà chuyển request ...

Read More »

Dịch vụ File trên Linux – NFS và Samba server

Cài đặt windows server 2008

Quản trị mạng linux – Dịch vụ File trên Linux – NFS và Samba server NFS server Samba server 1. NFS server a. Giới thiệu dịch vụ NFS NFS – Network File System là dịch vụ chia sẻ file trong môi trường network giữa các server Linux. Dịch vụ NFS cho ...

Read More »

Dịch vụ DHCP trên linux

Dịch vụ DHCP trên linux

Quản trị mạng linux – Dịch vụ DHCP trên linux Giới thiệu dịch vụ DHCP File cấu hình Lệnh dhclient 1. Giới thiệu dịch vụ DHCP DHCP là dịch vụ cung cấp địa chỉ IP động cho các máy tính trong hệ thống. DHCP cũng cung cấp động các tham số ...

Read More »

Một số cấu hình mạng trên linux

Một số cấu hình mạng trên linux

Quản trị mạng linux – Một số cấu hình mạng trên linux Các file cấu hình mạng Các lệnh cấu hình, debug thông tin mạng 1. Các file cấu hình mạng a. File /etc/hosts Là bản map giữa địa chỉ IP và tên máy tính trong network. Tương tự file lmhosts ...

Read More »

Biên dịch nhân linux – Compiling the Linux kernel

tạo user trên domain từ template trên windows 2008

Quản trị mạng linux – Biên dịch nhân linux – Compiling the Linux kernel Kernel version Kernel modules Compiling kernel 1. Kernel version Version của kernel có format như sau: linux-major.minor.patchlevel Vd: linux-2.6.18.8 major: version chính của kernel minor: những thay đổi quan trọng của version. số chẵn: version này đã ...

Read More »

Hệ thống dịch vụ lõi linux

Hệ thống dịch vụ lõi linux

Quản trị mạng linux – Nôi dung chính trong bài Hệ thống dịch vụ lõi linux : Service syslogd Service crond Service xinetd 1. Service syslogd Người quản trị có nhu cầu thường xuyên theo dõi các sự kiện xảy ra trong hệ thống. Khi có sự cố, người quản trị ...

Read More »

Hệ thống file trên linux

Hệ thống file trên linux

Nội dung bài Hệ thống file trên linux: Disk và partition. Khái niệm File Systems. Quản lý File Systems (mount và umount, Lệnh fsck). Logical Volume Management. 1. Disk và partition Mọi đĩa cứng (disk) đều cần được phân chia partition. Mỗi partition được xem như một phân vùng độc ...

Read More »

Booting and shutting down trên linux

cài đặt giao diện đồ họa GUI

Quản trị mạng linux – Booting and shutting down trên linux Nội dung chính: Quá trình boot Linux Boot loader (boot manager) (Boot loader GRUB ,Boot loader LILO). Kernel image và initrd Tiến trình init và file inittab Tiến trình rc.sysinit /etc/rc.d/rc script Quá trình shutdown Linux 1. Quá trình ...

Read More »

Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2012

Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2012

Học quản trị mạng –  Cài đặt và cấu hình DHCP trên windows server 2012 Hệ thống mạng: – 1 máy Windows server 2012 tên HT-DC-12 đã hoặc chưa nâng cấp domain. – 1 máy Windows 7 dùng để nhận IP từ DHCP Server.  

Read More »