BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt và cấu hình NAP cho DHCP

javascritpt

Các bước thực hiện Cài đặt và cấu hình NAP cho DHCP – Chuyên trang học quản trị mạng Vn-Star: 1. Cài đặt DHCP 2. Cài đặt Network Policy Server 3. Cấu hình Network Access Protection 4. Cấu hình điều hướng người dùng khi không thỏa mãn NAP 5. Bật ...

Read More »

Cài đặt VPN Site-to-Site với giao thức L2TP Pre-shared Key

javascritpt

Các bước thực hiện Cài đặt VPN Site-to-Site với giao thức L2TP Pre-shared Key – Chuyên trang học quản trị mạng Vn-Star: (Bài lab hướng dẫn VPN giữa Site HN (Hà Nội) và site HCM (TP Hồ Chí Minh). 1. Tạo tài khoản và cấp quyền VPN 2. Cài đặt ...

Read More »

Cài đặt và cấu hình VPN Site to site trên windows 2008

javascritpt

Các bước thực hiện Cài đặt và cấu hình VPN Site-to-site – Chuyên trang học quản trị mạng Vn-Star (Bài lab hướng dẫn VPN giữa Site HN (Hà Nội) và site HCM (TP Hồ Chí Minh). 1. Tạo tài khoản và cấp quyền VPN 2. Cài đặt dịch vụ Routing and ...

Read More »

VPN Client to site sử dụng giao thức L2TP Preshared Key

javascritpt

Các bước thực hiện VPN Client to site sử dụng giao thức L2TP Preshared Key 1. Tạo User và cấp quyền VPN 2. Cài đặt Routing and Remote Access RRAS 3. Cấu hình VPN client to site trên máy HT-SRV-01 4. Cấu hình tạo key và sử dụng giao thức L2TP ...

Read More »

VPN Client to site (Client Access) xác thực bằng Radius Server

javascritpt

Các bước VPN Client to site (Client Access) xác thực bằng Radius Server – Chuyên trang quản trị mạng Vn-Star 1. Tạo User và cấp quyền VPN 2. Cài đặt Network Policy and Access Service 3. Đăng ký Network Policy Server với Active Directory 4. Tạo Radius Client 5. Cài ...

Read More »

Cài đặt VPN Client to site (Client Access) với giao thức PPTP

javascritpt

Cùng chuyên trang quản trị mạng Cài đặt VPN Client to site (Client Access) với giao thức PPTP Các bước thực hiện: 1. Tạo User và cấp quyền VPN a) Tạo User để kết nối VPN b) Cấp quyền VPN cho user 2. Cài đặt và cấu hình dịch vụ ...

Read More »

Cài đặt máy in và triển khai máy in cho máy trạm bằng GPO

javascritpt

Chuyên trang quản trị mạng Vn-Star – Các bước cài đặt máy in và triển khai máy in cho máy trạm bằng GPO 1. Cài đặt Print Management 2. Tạo các cổng IP cho máy in ( IP Printer Port) 3. Tạo Printer 4. Tạo mới printer thành một Printer ...

Read More »

Triển khai bảo mật bằng chính sách nhóm Group Policy Object

javascritpt

Chuyên trang quản trị mạng – Triển khai bảo mật bằng chính sách nhóm Group Policy Object bao gồm: 1.      Đặt hình nền cho màn hình 2.      Chặn Registry 3.      Khóa Task Manager 4.      Chặn sử dụng Command line 5.      Block Run Chuẩn bị cho hệ thống: – 1 máy ...

Read More »

Tạo lời chào mỗi khi logon bằng Group Policy Object GPO

javascritpt

Cùng chuyên trang quản trị mạng Vn-Star tìm hiểu cách Tạo lời chào mỗi khi logon bằng Group Policy Object GPO Chuẩn bị cho hệ thống: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com – 1 máy Windows 7 Tên Client1 đã join Domain Địa chỉ ...

Read More »

Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object

javascritpt

Cùng chuyên trang quản trị mạng Vn-Star thực hiện Cài đặt phần mềm định dạng exe bằng Group Policy Object Chuẩn bị cho hệ thống: – 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp DC với domain hoangthongit.com – 1 máy Windows 7 Tên Client1 đã join Domain – Phần mềm bất ...

Read More »