BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Học quản trị mạng – Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Máy HT-SRV-01

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

 

Chi tiết tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Danh sách tất các địa chỉ mail được định nghĩa dưới dạng Address list. Có thể truy cập danh sách thông qua web mail hoặc Outlook.

– Tạo Address list cho người dùng.

Vào Organization Configuration -> Mailbox. Trên tab Address Lists, click chuột phải chọn New Address List…

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Chọn kiểu đối tượng nào sẽ áp dụng, lọc các thuộc tính theo đối tượng, đặt tên cho Address List click Next.

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Chỉ ra điều kiện thỏa mãn.  Ta định nghĩa bất kì trường nào đó.  Ở đây chọn Recipient is in a Department. Sau đó click Speacified để gán thuộc tính sẽ lọc.

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Ở đây chọn lọc theo phòng ban IT, click OK

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Ta được như sau, click Next

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Nếu muốn đặt lịch, có thể thực hiện ở đây. Để mặc định, click Next.

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Click New để tạo Address Lists.

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Click Finish sau khi tạo thành công.

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Address Lists IT_User được tạo thành công.

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Thêm Department cho tài khoản IT1, click chuột phải vào Mailbox IT1 chọn Properties.

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Điền Company là HoangThongIT và Department cho Mailbox IT1, click OK

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Đăng nhập web mail bằng tài khoản IT1, vào Address Book IT_User thấy tài khoản IT1 đã được tự động thêm vào.

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Tương tự tạo 1 Address list tên là HoangThongIT nhưng lọc thông tin theo tên công ty (HoangThongIT)

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Address Book được tạo ra chứa 2 mail box là IT1 và SEO1 vì 2 mailbox này có điền thông tin Company là HoangThongIT

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Để xem Address Book trên Outlock, click biểu tượng như hình dưới, hoặc nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + B

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Để xem danh sách các Address Book, chọn list xổ Address Book như hình dưới. Để xem các tài khoản trong Address Book, chọn Address Book. (Ví dụ chọn HoangThongIT)

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Để xem thông tin chi tiết về tài khoản, click chuột phải vào tài  khoản chọn Properties.

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Thông tin về tài khoản IT1

Tạo Address List và thuộc tính tự động thêm tài khoản vào Address Book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>