BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Quản lý quyền trên Public Folder – Manage Public Folder Permissions

Học quản trị mạng – Quản lý quyền trên Public Folder – Manage Public Folder Permissions

1. Tạo Public folder database

2. Tạo Public Folder

3. Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

4. Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

 

Hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Máy HT-SRV-01

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

 

Chi tiết các bước Quản lý quyền trên Public Folder – Manage Public Folder Permissions

Đây là cơ chế chia sẻ tài nguyên ( file, thư mục) người dùng truy cập vào hòm thư là có thể truy cập những tài liệu đó. Tất cả những public folder được lưu trong cơ sở dữ liệu public folder database.

(Đã tạo các mailbox IT1, IT2 và IT3. Để xem cách tạo mailbox, vào bài Hướng dẫn tạo và xóa mailbox ; Xem thêm bài Tạo các đối tượng OU, Group, user trong Active Directory để tạo tài khoản trên AD)

1. Tạo Public folder database

(Lưu ý: Chỉ có một Public Folder Database trên một Server Mail Exchange)

Vào Server Configuration -> Mailbox. Click chuột phải vào First Storage Database chọn New Public Folder Database

Tạo Public folder database

Click Browse trỏ đến nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu.

Tạo Public folder database

Đặt tên cho Database sau đó click Next

Tạo Public folder database

 

2. Tạo Public Folder

Vào Recipient Configuration -> Toolbox. Click chuột phải vào Public Folder Management Console chọn Open Tool

Tạo Public Folder

Trên cửa sổ Public Folder Management Console , click chuột phải vào Defaut Public Folder chọn New Public Folder.

Tạo Public Folder

Đặt tên cho Folder sau đó click New.

Tạo Public Folder

Click Finish sau khi quá trình tạo Public Folder thành công.

Tạo Public Folder

Tương tự, tạo tiếp một folder tên KD.

Tạo Public Folder

Mặc định tất cả mọi tài khoản người dùng có thể xem được Folder vừa tạo xong.

Tạo Public Folder

 

3. Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

(Để thực hiện công việc này, cần cài đặt Outlock. Điều kiện bắt buộc user admin mới có quyền gán giấy phép + sử dụng công cụ Microsoft Outlook.)

Đăng nhập vào outlook bằng tài khoản Administrator, ta thấy hai folder IT và KD đã được tạo.

Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

Để gỡ bỏ giấy phép đối với Folder (ví dụ thực hiện với folder IT), click chuột phải vào Folder IT chọn Change Sharing Permission.

Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

Tiến hành gỡ bỏ giấy phép với tài khoản Default (chọn leverl NONE)

Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

Tương tự đối với user Anonymuos

Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

Đối với tài khoản Administrator, giữ nguyên giấy phép (full) sau đó click OK

Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

Đăng nhập bằng tài khoản IT1, tài khoản IT1 không có quyền đối với folder IT.

Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

Đăng nhập với tài khoản Administrator, Folder IT vẫn còn.

Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

Tương tự, thực hiện với Folder KD.

Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

Tài khoản KD1 không còn nhìn thấy Folder KD và IT

Gỡ bỏ giấy phép mặc định với Public Folder

 

4.  Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

– Gán giấy người dùng sử dụng Folder IT

Click chuột phải vào Folder IT, chọn Change Sharing Permissions

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Trên cửa sổ IT Properties, tab Permissions click Add

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Chọn user IT1 và IT2 , click OK

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Hai tài khoản đã được Add vào thành công, click OK

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Đăng nhập mail bằng tài khoản IT1, ta thấy Folder IT đã xuất hiện.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Để tài khoản IT1 và IT2 có thết post bài trong Folder IT, tick chọn Create Items trong cử sổ IT Properties sau đó click OK

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Đăng nhập bằng tài khoản IT1, click New để viết một bài Post mới.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Điền nội dung sau đó click POST để post bài.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Truy cập vào folder IT, bài post đã được đăng thàng công.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Đăng nhập bằng tài khoản Administrator, vào folder IT thấy bài Post của do IT1 gửi.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

– Gán giấy phép tạo Sub folder (Folder con)

Trên cửa sổ IT Properties, tick chọn Create subfolder sau đó click OK.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Đăng nhập bằng tài khoản IT1, vào Folder IT, ta thấy tài khoản IT1 lúc này đã được phép tạo Subfolder.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Với tài khoản IT2, do không được cấp giấy phép nên không thể tạo Subfolder.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

– Gán giấy phép xóa cho User
Mặc định, tài khoản đối với Folder không được phép xóa bài Post

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Trên cửa sổ gán giấy phép đối với Folder IT, tick chọn Own cho tài khoản IT1, click OK

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Vào lại, xóa bài POST, ta thấy IT1 có thể xóa thành công.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Tuy vậy, khi xóa bài Post do IT2 tạo thì không thể xóa được do chỉ gán giấy phép Own.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Để xóa được bài post do user khác tạo, cần tick vào All trong Delete Item cho IT1.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Lúc này User IT1 có thể xóa bài post của IT2 thành công.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Gán giấy phép chỉnh sửa đối với bài post. Nếu chọn Edit Own, tài khoản sẽ được phép chỉnh sửa lại bài post của chính IT1, nếu chọn tài khoản Edit All thì có thể chỉnh sửa những bài Post của các tài khoản khác.

Gán giấy phép cho người dùng được sử dụng Public Folder

Để có thể sửa bài post, cần đăng nhập bằng MS Outlock. Chọn bài Post — > chọn Other Acction — > Revise Content.

2 comments

  1. đinh văn huy

    chào anh/chị! anh/chị cho tôi hỏi 1 chút. tôi cảm ơn trước. công ty tôi cũng tạo Public Folder để mọi người xem chung và phân quyền cho 1 số người post bài lên thư mục nào đó. Nhưng mỗi khi có thư mục có bài mới, thì bài đó không được hiển thị đậm cho dễ phân biệt như khi có mail mới. Vậy có làm thế nào để khắc phục không? cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>