BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Học quản trị mạng – Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

1. Tạo nhóm Distribution Group

2. Add thành viên cho nhóm Distribution

3 . Kiểm tra tính năng Distribution

4. Tạo Dynamic Distribution Group

 

Hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Máy HT-SRV-01

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

 

Chi tiết các bước Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

(Đã tạo các mailbox IT1, IT2 và IT3. Để xem cách tạo mailbox, vào bài Hướng dẫn tạo và xóa mailbox ; Xem thêm bài Tạo các đối tượng OU, Group, user trong Active Directory để tạo tài khoản trên AD)

1. Tạo nhóm Distribution Group

Vào Recipient Configuration —> chọn Distribution Group. Click chuột phải chọn New Distribution group.

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Tick chọn New group, click Next

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Chọn OU chứa Group và đặt tên cho Group, click Next

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Click New

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Click Finish sau khi tạo xong Distribution Group

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Tương tự, tạo thêm một Distribution Group có tên là KD

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

2. Add thành viên cho nhóm Distribution

Click chuột phải vào Distribution Group IT chọn Properties

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Vào tab Members, click Add

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Chọn thành viên cho Distribution Group sau đó click OK

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Ta có kết quả

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Tương tự Add các Mailbox vào nhóm KD

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

3 . Kiểm tra tính năng Distribution

Đăng nhập tài khoản web mail IT1

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Soạn mail gửi cho Distribution Group KD

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Đăng nhập bằng tài khoản KD1 để kiểm tra, ta thấy Mailbox KD1 đã nhận được mail từ nhân viên IT1 gửi.

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Tương tự, nhân viên KD2 cũng nhận được mail

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

4. Tạo Dynamic Distribution Group

Vào Recipient Configuration —> chọn Distribution Group. Click chuột phải chọn New Dynamic Distribution group.

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Chọn OU chứa Group, đặt tên cho Group. Click Next

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Dùng tính năng lọc để lọc những thông tin về members để add vào Group, click Next

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Tick chọn thuộc tính sẽ lọc là Company (công ti) click vào Specified để chỉ ra thông thuộc tính sẽ lọc.

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Ở đây, điền tên công ty sẽ lọc là hoangthongit, click Add sau đó click OK

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Ta có kết quả như hình dưới.

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Click New để tạo Group

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Click Finish sau khi tạo xong

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Kiểm tra xem Group đã có members hay chưa, click vào Prview

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Chưa có members nào được Add vào nhóm

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Thêm thông tin cho Mailbox, click vào Mailbox chọn Properties

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Điền thông tin về company cho user là hoangthongit, click OK

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Sau khi điền thông tin về company (thông tin mà group sẽ lọc thông tin về user) tên là hoangthongit. Kiểm tra lại ta thấy mailbox SEO1 đã tự động thêm vào Distribytion Group

Quản lý Distribution Group trên Mail Exchange Server

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>