BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Học quản trị mạng – Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007

1.      Tạo thêm 1 mailbox database

2.      Xem thông tin Database của Mailbox

3.      Đổi database cho mailbox

Hệ thống mạng:

– 1 máy Windows Server 2008 tên HT-DC đã nâng  lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy Windows Server 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Máy HT-SRV-01

Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Chi tiết thực hành Quản lý database của mailbox trên Mail Exchange Server 2007

(Đã tạo các mailbox IT1, IT2 và IT3. Để xem cách tạo mailbox, vào bài Hướng dẫn tạo và xóa mailbox )

1.     Tạo thêm 1 mailbox database

Click chuột phải vào First Storage Group chọn New Mailbox Database.

Tạo thêm 1 mailbox database trên Mail Exchange Server 2007

Đặt tên cho Database mới. Ở bước này có thể chọn nơi lưu cho Database. Sau đó click New.

Tạo thêm 1 mailbox database trên Mail Exchange Server 2007

Click finish để kết thúc.

Tạo thêm 1 mailbox database trên Mail Exchange Server 2007

Kết quả, ta có 1 database mới được tạo ra.

Tạo thêm 1 mailbox database trên Mail Exchange Server 2007

2.     Xem thông tin Database của Mailbox

Để kiểm tra xem Mailbox đang sử dụng Database nào — > Click chuột phải vào mailbox chọn properites.

Xem thông tin Database của Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Vào Tab General xem thông tin về database của mailbox như hình dưới.

Xem thông tin Database của Mailbox trên Mail Exchange Server 2007

3.     Đổi database cho mailbox

Click chuột phải vào mailbox chọn Move Mailbox.

Đổi database cho mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Click Browse.

Đổi database cho mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Chọn Database cho mailbox, ở đây chọn Database HoangThongITDB vừa tạo ở bước trên. Click OK

Đổi database cho mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Ta được như hình dưới sau đó click Next

Đổi database cho mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Ở đây có 2 lựa chọn, hoặc chuyển kèm những mail bị lỗi (skip the mailbox) hoặc chỉ chuyển những mail không bị lỗi (Skip the corrupted messages).

Đổi database cho mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Ta có thể đặt lịch cho việc di chuyển database của mailbox. Click Next

Đổi database cho mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Chọn Move.

Đổi database cho mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Click finish để kết thúc.

Đổi database cho mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Mở xem thông tin, ta thấy database của mailbox it2 đã được chuyển thành công.

Đổi database cho mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Công việc di chuyển database cho Mailbox cũng có thể thực hiện đồng thời cho nhiều user.

Đổi database cho mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>