BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cấu hình và quản lý mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Học quản trị mạng – Các bước thực hiện Cấu hình và quản lý mailbox trên Mail Exchange Server 2007

1.      Cấu hình giới hạn dung lượng cho Database

2.      Cấu hình giới hạn dung lượng cho Mailbox

3.      Cấu hình dung lượng tối đa khi gửi và nhận 1 mail

4.      Cấu giới hạn kích thước mail cho toàn bộ user

5.      Danh sách tất cả các email của người dùng

6.      Không cho phép hiển thị địa chỉ mail trong address book

7.      Gán, thay đổi địa chỉ email cho user

8.      Cấu hình giao thức người dùng truy cập mail

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Cấu hình và quản lý mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Máy HT-SRV-01

Cấu hình và quản lý mailbox trên Mail Exchange Server 2007

Chi tiết các bước Cấu hình và quản lý mailbox trên Mail Exchange Server 2007

(Đã tạo các mailbox IT1, IT2 và IT3. Để xem cách tạo mailbox, vào bài Hướng dẫn tạo và xóa mailbox )

1.     Cấu hình giới hạn dung lượng Database

Mailbox mang tính kế thừa từ mailbox database. Để cấu hình cho Database, Vào  Server configuration  — > Mailbox — > click chuột phải vào Mailbox Database chọn Properties

Cấu hình giới hạn dung lượng Database

Đây là giới hạn của một Database, nó ảnh hưởng tới tất cả các user trong Database.

Cấu hình giới hạn dung lượng Database

Ý nghĩa:

–         Issue warning at (KB): Sẽ đưa ra cảnh báo  khi khi đến dung lượng này.

–         Prohibit send at (KB): Không cho phép gửi ra ngoài khi đến mức dung lượng này

–         Prohibit send and receive at (KB): Không cho phép gửi và nhận khi đến mức dung lượng này.

2.     Cấu hình giới hạn dung lượng cho Mailbox

Vào Recipient Configuration — > Mailbox — > click chuột phải vào mailbox muốn giới hạn dung lượng

 Cấu hình giới hạn dung lượng cho Mailbox

Vào tab Mailbox Setting

 Cấu hình giới hạn dung lượng cho Mailbox

Click đúp  vào Storage Quotas, sau đó gán dung lượng cho mailbox

 Cấu hình giới hạn dung lượng cho Mailbox

Click OK

3.     Cấu hình dung lượng tối đa khi gửi và nhận 1 mail

Click chuột phải vào Mailbox, chọn Properties. Vào tab Mail Flow  Setting.

Cấu hình dung lượng tối đa khi gửi và nhận 1 mail

Click đúp Message Size Restrictions, gán dung lượng cho mỗi mail khi gửi và nhận. Click OK 2 lần

Cấu hình dung lượng tối đa khi gửi và nhận 1 mail

4.     Cấu giới hạn kích thước mail cho toàn bộ user

Vào Oragation Configuration — > Hub Transport — > vào tab Global Setting

Cấu giới hạn kích thước mail cho toàn bộ user

Click chuột phải chọn properties.

Cấu giới hạn kích thước mail cho toàn bộ user

Ý nghĩa:

–         Maximum receive size(KB): Dung lượng mỗi mail có thể nhận.

–         Maximum send size (KB): Dung lượng mỗi mail gửi đi.

–         Maiximum number of recipients: Số lượng người nhận đồng thời

Cấu giới hạn kích thước mail cho toàn bộ user

5.     Danh sách tất cả các email của người dùng

Trên trình duyệt web máy HT-SRV-01, vào bằng địa chỉ IP máy mail exchange server 2007 (ở đây chính là máy HT-SRV-01) theo đường link https://192.168.2.3/owa

Danh sách tất cả các email của người dùng

Vào web mail   — > vào Address List (biểu tưởng như hình dưới)

Danh sách tất cả các email của người dùng

Danh sách các địa chỉ Email

Danh sách tất cả các email của người dùng

6.     Không cho phép hiển thị địa chỉ mail trong address book

Click chuột phải vào Mailbox — > chọn Properties

Không cho phép hiển thị địa chỉ mail trong address book

Tick chọn Hide from Exchange address list  — > Ok

Không cho phép hiển thị địa chỉ mail trong address book

Trong Address list tài khoản it1@hoangthongit.com đã bị ẩn.

Không cho phép hiển thị địa chỉ mail trong address book

7.     Gán, thay đổi địa chỉ email cho user

Click chuột phải vào Mailbox — > chọn Properties

Gán, thay đổi địa chỉ email cho user

Có thể chính sửa địa chỉ Email của tài khoản bằng cách click vào Edit trong tab Email Address.

Gán, thay đổi địa chỉ email cho user

Hoặc thêm địa chỉ Email bằng cách click Add

Gán, thay đổi địa chỉ email cho user

Thêm địa chỉ email mới cho mailbox. Địa chỉ Email này có thể nhận Mail bình thường thông qua email chính là it1@hoangthongit.com.

Ta được 2 địa chỉ email.

Gán, thay đổi địa chỉ email cho user

8.     Cấu hình giao thức người dùng truy cập mail

Click chuột phải vào Mailbox — > chọn Properties

Cấu hình giao thức người dùng truy cập mail

Vào tab Mail Features ta có thể Enable hoặc Disable các giao thức mà máy trạm sẽ gửi nhận mail.

Cấu hình giao thức người dùng truy cập mail

Disable phương thức gửi nhận mail qua web của tài khoản it1 (disable Outlock Web Access)

Đăng nhập tài khoản it1 bằng trình duyệt web.

Cấu hình giao thức người dùng truy cập mail

Ta thấy không thể sử dụng tài khoản it1 trên giao diện web.

Cấu hình giao thức người dùng truy cập mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>