BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy

Học quản trị mạng – Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy

Hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Máy HT-SRV-01

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

 

Chi tiết Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy

(Mục đích của Journal Policy là tạo ra chính sách giám sát của một hoặt nhiều mailbox.)

Vào Organization Configuration -> Hub Transport. Trên tab Journaling, click chuột phải chọn New Journal Rule…

Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy

Điền tên Rule, tại Send Journal report to e-mail address, Browse đến tài khoản sẽ nhận được mail. Click New

Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy

Ý nghĩa:

Scope. phạm vi áp dụng đối với Rule.

– Global – all messages. Áp dụng với tất cả mọi e-mail

– Internal – internal messages only. Áp dụng với các e-mail gửi nội bộ bên trong tổ chức

– External – messages with an external sender or recipient. Áp dụng với các e-mail gửi đi ra ngoài internal.

Journal messages for recipient: chỉ đính danh mailbox nào sẽ bị theo dõi.

Click Finish sau khi tạo thành công.

Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy

Tạo mail gửi từ IT1 sang IT2

Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy

IT2 nhận Mail như bình thượng.

Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy

Đăng nhập bằng tài khoản Administrator, mail của IT1 gửi cho IT2 được gửi vào tài khoản Administrator

Cấu hình kiểm soát mail Journal Policy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>