BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cấu hình các giao thức gửi nhận Mail

Học quản trị mạng – Các phần trong bài Cấu hình các giao thức gửi nhận Mail

1. Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

2. Cấu hình gửi nhận mail bằng giao thức IMAP4

3. Cấu hình lưu trữ mail trên Mail server sau khi xóa trên Outlock

Hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com và cài đặt Mail Exchange server 2007

– 1 máy Windows Client (sử dụng windows XP hoặc bất kỳ phiên bản nào khác) tên Client đã join Domain và  cài đặt Outlook

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Cấu hình các giao thức gửi nhận Mail

Máy HT-SRV-01

Cấu hình các giao thức gửi nhận Mail

– Máy Client

Cấu hình các giao thức gửi nhận Mail

Chi tiết Cấu hình các giao thức gửi nhận Mail

1. Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Enable POP 3 trên mailbox IT1 (enable các giao thức khác tại đây)

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Sang Client đăng nhập bằng user IT1( mục đích là để tự tạo kết nối).

Click Next.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Click Next.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Tick chọn Manually configure server setting or additional server type, click Next.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Tick chọn Internet E-mail, click Next.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Điền các thông tin như dưới, lưu ý, incoming mail server và outgoing mail server (SMTP) là địa chỉ máy chủ Exchange. Click Test Accout Settings…

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Gặp lỗi do chưa bật dịch vụ POP 3.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Tiến hành bật POP3 Service trên máy Mail Exchange Server.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Tuy nhiên chưa thể đăng nhập Mail Outlock do phương thức xác thực Trên Client và Mail Server không giống nhau.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Trên giao diện quản trị Mail Exchange Server vào Server Configuration  -> Client Access, tab POP 3 and IMAP 4. Click chuột phải vào POP 3 chọn Properties.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Với phương thức xác thực mặc định thì trên mail server và client phải có certificate.  ( cần triển khai CA),  để đơn giản chọn như sau: (basic authentication). Click OK

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Sau khi cấu hình, người dùng có thể sử dụng giao thức POP3 để nhận mail. Nhưng khi gửi mail, người dùng sử dụng giao thức SMTP. Cần cấu hình cho phép người dùng nào được sử dụng giao thức SMTP. Vào Server configuration -> Hub Transport. Click chuột phải vào Default HT-SRV-01 chọn Propertes.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Tick chọn Anonymous users trên tab Permission Groups. Click OK

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Test lại thấy thành công.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Click Next.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Click Finish.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

Sử dụng Outlock gửi nhận mail trên client, tài khoản IT1 gửi nhận mail thành công.

Sử dụng giao thức POP 3 để gửi nhận mail

2. Cấu hình gửi nhận mail bằng giao thức IMAP4

(Cần enable IMAP 4 cho mailbox, tương tự như enable POP 3)

Vào Server Configuration -> Client Access. Trên tab POP 3 and IMAP 3 click chuột phải IMAP 4 chọn Propersties.

Cấu hình gửi nhận mail bằng giao thức IMAP4

Tick chọn Base authentication. Click OK

Cấu hình gửi nhận mail bằng giao thức IMAP4

Tiến hành khởi động lại Service IMAP 4 trong Service trên máy chủ Mail Exchange Server.

Cấu hình gửi nhận mail bằng giao thức IMAP4

Trên Client, tiến hành cấu hình như dưới cho tài khoản IT2 với giao thức IMAP 4

Cấu hình gửi nhận mail bằng giao thức IMAP4

CLick Test Account Settings… thấy thành công.

Cấu hình gửi nhận mail bằng giao thức IMAP4

Tiến hành gửi nhận mail bằng giao thức IMAP 4 thành công

Cấu hình gửi nhận mail bằng giao thức IMAP4

3. Cấu hình lưu trữ mail trên Mail server sau khi xóa trên Outlock

Trên giao diện quản trị Outlock, click Tool — > chọn Account Settings…

Cấu hình lưu trữ mail trên Mail server sau khi xóa trên Outlock

Chọn tài khoản IT1 trên tab E-mail, click Change

Cấu hình lưu trữ mail trên Mail server sau khi xóa trên Outlock

Click More Settings…

Cấu hình lưu trữ mail trên Mail server sau khi xóa trên Outlock

Tick chọn Leave a copy of messages on the server trên tab Advanced. Để cấu hình thời gian xóa trên server sau khi xóa trên outlock, click Remove from server after.

Cấu hình lưu trữ mail trên Mail server sau khi xóa trên Outlock

Sau khi tiến hành xóa Mail trên Outlock, đăng nhập mail trên giao diện web, Mail đã xóa vẫn tồn tại. (Mail này chưa bị xóa trên server).

Cấu hình lưu trữ mail trên Mail server sau khi xóa trên Outlock

Lưu ý: Khi sử dụng POP 3 và IMAP4 thì client không tự đồng bộ check name và Address book với server. POP 3 không thể đồng bộ mail với server, muốn đồng bộ lưu trữ  phải cấu hình. Với IMAP 4 có thể tự động đồng bộ.

2 comments

  1. Quảng cáo Google gia re. 400k/thang .web: quangcaogooglegiare.com.vn .0917.639.229 chau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>