BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Học quản trị mạng – Các bước thực hiện cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

I.     Cài đặt các thành phần yêu cầu hệ thống

1.    Raise functional lên 2003.

2.    Cài đặt dịch vụ IIS

3.    Cài đặt Windows Server 2003 KB933360 X86

4.    Cài đặt Fremework .net 2.0 SP 1

5.    Cài đặt Windows server 2003 KB 926139 v2 X86. 16

6.    Cài đặt Windows Installer 4.5

II.       Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3

Chuẩn bị cho hệ thống:

–          1 máy chạy hệ điều hành windows server 2003 SP 2 R2 đã nâng cấp DC có domain: hoangthongit.com

Cấu  hình địa chỉ IP cho máy:

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Chi tiết Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

I. Cài đặt các thành phần yêu cầu cho hệ thống.

1. Raise functional lên 2003

Vào Active Directory Users and Computers, click chuột phải vào hoangthongit.com chọn Raise Raise functional domain level.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Chọn windows server 2003 và click Raise.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

2.      Cài đặt dịch vụ IIS.

Lưu ý: Cần chèn đĩa cài đặt hệ điều hành windows server 2003 SP 2 R2 vào ổ đĩa.

Vào Add or remove programs để cài đặt 1 số dịch vụ về IIS.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Trên cửa sổ Add or Remove Programs chọn Add/Remove Windows Components

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Trên cửa sổ Windows Components Wizard chọn Application Server  — > chọn Details.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Chọn IIS — > Details.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Tick chọn Word Wide Web Service sau đó OK 2 lần.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Trên màn hình Windows Component click Next để cài đặt.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Sau khi cài đặt xong click Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

Tiếp theo, cần phải cài đặt các phần mềm bổ sung. Đây là yêu cầu bắt buộc.

3.      Cài đặt Windows Server 2003 KB933360 X86

Click file cài đặt Windows Server 2003 KB933360 X86

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Chọn Next.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Tick chọn I gree để đồng ý License.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Click Finish để hoàn thành cài đặt.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

4.      Cài đặt Framework .net 2.0 SP 1 ( có thể cài bản SP2)

Click file cài đặt Cài đặt Framework .net 2.0 SP 1 ( có thể cài bản SP2)

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Tick chọn đồng ý License để cài đặt.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Click Exit để kết thúc quá trình cài đặt.

5.      Cài đặt Windows server 2003 KB 926139 v2 X86.

Click vào file Cài đặt Windows server 2003 KB 926139 v2 X86.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Click Next để cài đặt.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Tick chọn Igree để đồng ý License, sau khi cài đặt xong Click Finish để hoàn tất cài đặt.

6.      Cài đặt Windows Installer 4.5

Click file cài đặt Windows Installer 4.5

Trên cửa sổ cài đặt chọn Next

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Click I gree để đồng ý License.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Click Finish để hoàn tất.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Sau khi cài đặt các thành phần yêu cầu này. Cần khởi động lại máy.

II.   Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3.

Cho đĩa Mail Exchange 2007 SP3 vào, click file set up để cài đặt. Trên màn hình cài đặt, nếu còn thiếu thành phần nào thì phải cài đặt bổ sung. Ở đây chúng ta đã cài đặt đầy đủ nên Click chọn Install Microsoft Exchange Server 2007 SP3 để cài đặt.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Nếu không cần gửi báo lỗi cho Microsoft thì chọn No.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Chọn kiểu cài đặt Typical Exchange Server Installation sau đó click Next.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Đặt tên cho tổ chức, ở đây chọn là HoangThongIT

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Nếu trong hệ thống mạng không có máy trạm nào chạy outlock 2003 thì chọn No sau đó click Next.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Hệ thống sẽ kiểm tra các thành phần, nếu các thành phần là đầy click Install để cài đặt.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Sau khi cài đặt xong các thành phần, click finish để kết thúc.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Để hệ thống chạy ổn định, ta nên khởi động lại hệ thống.

Bản dùng thử có thời gian sử dụng 119 ngày.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Giao diện Mail Exchange Server 2007.

Cài đặt Mail Exchange Server 2007 SP3 trên Windows 2003 SP2 R2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>