BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Học quản trị mạng – Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa.

1.  Cấu hình thời gian chờ xóa mailbox

2. Khôi phục Maibox đã xóa

3. Xóa mailbox vĩnh viễn

 

Hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Máy HT-SRV-01

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Chi tiết Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

(Đã tạo các mailbox IT1, IT2 và IT3. Để xem cách tạo mailbox, vào bài Hướng dẫn tạo và xóa mailbox ; Xem thêm bài Tạo các đối tượng OU, Group, user trong Active Directory để tạo tài khoản trên AD)

1. Cấu hình thời gian chờ xóa mailbox

Vào theo đường dẫn Server Configuration –> Mailbox. Click chuột phải vào Mailbox Database trong First Storage Group chọn Properties

Cấu hình thời gian chờ xóa mailbox

Điền thời gian trong tab Deletion settings

Cấu hình thời gian chờ xóa mailbox

Ý nghĩa:

Keep deleted Items for(days) : thời gian chờ xóa hẳn 1 email.

Keep deleted mailboxes for (days): thời gian chờ xóa hẳn 1 maibox

2. Khôi phục Maibox đã xóa

Tiến hành remove mailbox IT2 sau đó tiến hành khôi phục, tài khoàn này chưa bị xóa hẳn mà vẫn nằm trong Disconnected mailbox.

Khôi phục Maibox đã xóa

Vào AD tạo một tài khoản mới tên it2_recover

Khôi phục Maibox đã xóa

Tiến hành recover bằng cách vào Recipient Configuration –> vào tiếp Disconnected Mailbox. Click chuột phải Mailbox IT2 vừa xóa chọn Connect.

Khôi phục Maibox đã xóa

Tick chọn User Mailbox sau đó click Next

Khôi phục Maibox đã xóa

Tick chọn Existing User sau đó chọn Browse.

Khôi phục Maibox đã xóa

Trỏ đến tài khoản it2_recover vừa tạo, click OK

Khôi phục Maibox đã xóa

Điền tên alias sau đó click Next

Khôi phục Maibox đã xóa

Click Connect

Khôi phục Maibox đã xóa

Click Finish sau khi Connect thàng công.

Khôi phục Maibox đã xóa

Recover thành công

Khôi phục Maibox đã xóa

Sử dụng tài khoản it2_recover đăng nhập vào web  mail

Khôi phục Maibox đã xóa

Đăng nhập thành công, mail gửi mời họp của tài khoản IT2 đã bị xóa cũng được khôi phục lại thành công.

Khôi phục Maibox đã xóa

Trong quá trinh đăng nhập vào web mail, nếu gặp lỗi không connect Mail Exchange. Cần cấp giấy phép truy cập vào bức thư người dùng cho mailbox it2_recover.

Sử dụng câu lệnh này trên Shell

Khôi phục Maibox đã xóa

 3. Xóa mailbox vĩnh viễn

Sau khi remove mailbox. Để xóa vĩnh viễn mailbox cần sử dụng PowerShell Exchange để xóa bằng command. Ở ví dụ này thực đối với mail box IT3 đã bị remover.

Xóa mailbox vĩnh viễn

Sử dụng câu lệnh Get-MailboxStatistics để xem thông tin về các Mailbox.

Xóa mailbox vĩnh viễn

Xóa hẳn Mailbox bằng câu lệnh sau. ( sử dụng ID của Mailbox, ở trên là IT3)

Xóa mailbox vĩnh viễn

Gõ Y để đồng ý xóa vĩnh viễn Mailbox IT3

Xóa mailbox vĩnh viễn

Xóa mailbox vĩnh viễn

Vào Disconnected Mailbox kiểm tra, ta thấy Mailbox IT3 đã bị xóa.

Xóa mailbox vĩnh viễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>