BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Accepted Domain and Address Policy

Học quản trị mạng – Accepted Domain and Address Policy gồm có các phần:

1. Tạo Accepted domain

2. Cấu hình cho người dùng sử dụng tên domain mới

Hệ thống mạng:

– 1 máy windows 2008 tên HT-DC đã nâng cấp lên DC với domain hoangthongit.com

– 1 máy windows 2008 tên HT-SRV-01 đã join domain hoangthongit.com đã cài đặt Mail Exchange server 2007

Địa chỉ IP cho các máy:

Máy HT-DC

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

Máy HT-SRV-01

Các thao tác đối với Mailbox bị xóa hoặc sẽ xóa

 

Chi tiết tạo  Accepted Domain and Address Policy

Mục đích: Muốn gửi mail mà không sử dụng tên domain mặc định, cần khai báo Accept domain mới. Danh sách domain được phép chung chuyển qua mail server

(Đã tạo các mailbox IT1, IT2 và IT3. Để xem cách tạo mailbox, vào bài Hướng dẫn tạo và xóa mailbox ; Xem thêm bài Tạo các đối tượng OU, Group, user trong Active Directory để tạo tài khoản trên AD)

1. Tạo Accepted domain

Vào Organization Configuration -> Hub Transport. Click Chuột phải trong tab Accepted Domains chọn New Accepted Domain.

Điền tên và domain sẽ sử dụng, ở đây là hoangthongit.vn. Click New để tạo.

Click Finish sau khi tạo thành công.

Kết quả ta được như hình dưới.

2. Cấu hình cho người dùng sử dụng tên domain mới

Vào Organization Configuration -> Hub Transport. Click Chuột phải trong tab E-mail Address Policies, click chuột phải chọn New E-mail Address Policy

Chọn kiểu đối tượng nào sẽ áp dụng, lọc các thuộc tính theo đối tượng, click Next.

Chỉ ra điều kiện thỏa mãn.  Ta định nghĩa bất kì trường nào đó.  Ở đây chọn Custom Attribute 1 equals Value. Sau đó click Speacified để gán thuộc tính sẽ lọc.

Ở đây sẽ lọc theo cụm từ hoangthongitvn, click OK

Click Next để tiếp tục.

Ở cửa sổ New E-mail Address Policy click Add

 

Đưa ra các chính sách đối với địa chỉ email. ( cấu trúc địa chỉ email ) nhằm đổi tên domain cho tài khoản email.

Để chọn mặc định, sau đó tick chọn Select accepted domain for e-mail address và click browse

Tick chọn hoangthongit.vn trên cửa sổ Select Accepted Domain sau đó OK

Click Next

Nếu muốn đặt thời gian cho việc chuyển đổi domain, có thể thực hiện ở đây. Để mặc định, click Next.

Click New để bắt đầu tạo.

Sau khi tạo xong, click Finish để kết thúc.

Một chính sách cho địa chỉ Email đã được tạo thành công.

Để áp dụng cho tài khoản, ta cần cấu hình thuộc tính cho mailbox. Ở đây sẽ thực hiện với Mailbox IT1, click chuột phải vào IT1 chọn properties.

Vào tab General, click Custom Attributes…

Điền thuộc tính cho trường đầu tiên là hoangthongitvn (trùng với thuộc tính đã khai báo tronh chính sách email ở trên), click OK

Vào kiểm tra ta thấy Mailbox IT1 đã đổi domain sang hoangthongit.vn.

Thử gửi mail đến tài khoản it1@hoangthongit.vn

Sử dụng tài khoản it2 để gửi mail đến it1 (it1 bây giờ có tài khoản mail là it1@hoangthongit.vn)

Đăng nhập tài khoản it1, ta thấy it1 nhận mail từ it2 bình thường. Lưu ý: Vẫn đăng nhập it1 theo cú pháp it1@hoangthongit.com vì user này vẫn thuộc domain hoangthongit.com và vẫn cần domain DC có domain hoangthongit.com xác thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>