BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Video hướng dẫn Remote desktop trên CentOS

Hướng dẫn Remote desktop trên CentOS

Đôi khi bạn cần remote chiếc máy tính sử dụng CentOS của mình. Bạn có thể thực hiện việc đó bằng các lệnh SSH, nhưng nếu việc đó làm bạn khó khăn trong sử dụng thì bạn sẽ hài lòng với việc remote manager trong CentOS. Remote desktop connection là công nghệ cho phép người ngồi ở một máy tính khác kết nối tới một máy tính ở xa ở vị trí khách nhau. Ví dụ như khi bạn ra ngoài, bạn có thể kết nối tới máy tính ở nhà bạn mà hay ở cơ quan.

Video hướng dẫn Remote desktop trên CentOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>