BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt giao diện đồ họa GUI cho hệ điều hanh CentOS 6.5

Học quản trị mạng – Cài đặt giao diện đồ họa GUI cho hệ điều hanh CentOS 6.5

Các bước thực hiện trong bài:

1. Cài đặt giao diện đồ họa GUI

2. Cấu hình chế độ mặc định sau khi khởi động lại hệ thống

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy đã cài đặt Centos 6.5 kết nối internet.

Chi tiết Cài đặt giao diện đồ họa GUI cho hệ điều hanh CentOS 6.5

1. Cài đặt giao diện đồ họa GUI

Với phiên bản hệ điều hành Centos 6 và Centos 6.5 khi cài đặt sẽ mặc định giao diện là text chứ ko phải giao diện đồ họa GUI Để sử dụng giao diện đồ họa, chúng ta tiến hành cái đặt như sau.

Để cài đặt được các gói phần mềm bằng lệnh YUM thì máy tính cần phải kết nối được internet. Đối với máy ảo cần đặt card mạng ở chế độ NAT hoặc Brigde, gõ ping ra ngoài nếu thành công tức là đã kết nối internet. (ping tới google.com.vn hoặc vn-star.net……). Nếu chưa thành công gõ lệnh “service network restart” để khởi động lại card mạng, sau đó gõ lệnh dhclient để xin địa chỉ IP từ DHCP Server. Hoặc tiến hành gán IP tĩnh cho máy (tham khảo: Gán tĩnh IP, đổi DNS, default gateway và đổi tên máy trên Centos 6.5 )

Sử dụng câu lệnh “yum groupinstall desktop”

Hệ thống sẽ kết nối với server để tìm kiếm card các gói cài đặt cần thiết. Sau khi tìm kiếm xong, hệ thống sẽ nhắc hỏi có download các gói cài đặt không ? Nhấn “y” sau đó enter để đồng ý download gói cài đặt GUI. Tổn dung lượng cho các gói này là 149 M.

Sau khi download đầy đủ các gói cài đặt GUI cho Centos, nhấn “y” và enter để đồng ý cài đặt.

Quá trình cài dặt giao diện đồ họa cho Centos thành công, gõ lệnh init 5 để khởi động lại hệ thống và chuyển sang chế độ đồ họa.

Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản root.

Tick chọn “Do not show me this again” để tắt bảng cảnh báo đăng nhập bằng quến supper user lần sau. Khuyễn nghị: nên sử dụng user thường để giới hạn quyền để đăng nhập đồ họa.

Giao diện đồ họa hệ điều hành Centos.

2. Cấu hình chế độ mặc định sau khi khởi động lại hệ thống

Sau khi cài đặt xong giao diện đồ họa, khởi động lại (chọn reboot) thì hệ thống sẽ vào giao diện text, để chuyển sang chế độ mặc đinh là đồ họa (chế độ khác làm tương tự)

Click vào Applications — > System Tools — > Terminal để vào bảng sử dụng câu lệnh terminal.

Vào file cấu hình bằng lệnh “vi /etc/inittab”.

Nhấn phím “i” để vào chế độ chỉnh sửa, tìm tới dòng “Id:3:initdefault:” ở cuối file, sửa thành “Id:5:initdefault:” sau đó nhấn phím “esc” để thoát chế độ insert. Gõ “:wq!” sau đó enter để lưu và thoát.

Với việc chỉnh sửa này, sau khi reboot hệ thống sẽ tự động vào chế độ đồ họa.

One comment

  1. Mình làm như bạn sao không thấy giao diện đồ họa đầu ý bạn ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>