BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Cài đặt công cụ setup cho Centos

Học quản trị mạng – Cài đặt công cụ setup cho Centos

Chuẩn bị cho hệ thống:

– 1 máy đã cài đặt Centos 6.5 kết nối internet.

Chi tiết Cài đặt công cụ setup cho Centos

###Để cài đặt được các gói phần mềm bằng lệnh YUM thì máy tính cần phải kết nối được internet. Đối với máy ảo cần đặt card mạng ở chế độ NAT hoặc Brigde, gõ ping ra ngoài nếu thành công tức là đã kết nối internet. (ping tới google.com.vn hoặc vn-star.net……). Nếu chưa thành công gõ lệnh “service network restart” để khởi động lại card mạng, sau đó gõ lệnh dhclient để xin địa chỉ IP từ DHCP Server. Hoặc tiến hành gán IP tĩnh cho máy (tham khảo: Gán tĩnh IP, đổi DNS, default gateway và đổi tên máy trên Centos 6.5 )

Chúng ta thường sử dụng “setup” để thiết lập một số cấu hình như firewall, network…. nhưng đối với phiên bản minimal thì công cụ setup không hỗ trợ sẽ có thông báo -bash: setup: command not found. 

Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt setup tool bằng câu lệnh:

yum -y install setup tool

Lưu ý: sử dụng tham số -y để đồng ý khi có yêu cầu của hệ thống hỏi.

Sau khi quá trình cài đặt setup tool thành công, sử dụng câu lệnh “setup” sẽ vào giao diện sử dụng. Hiện tại, chúng ta chỉ mới có thể cấu hình được authentication.

Tiếp tục, chúng ta sẽ tiến hành cài đăt đối với tool cho mạng bằng câu lệnh:

yum -y install system-config-network*

Dấu * có nghĩa là cài đặt với bất kỳ phiên bản nào mà hệ thống tìm được trên server.

Sau khi cấu hình xong, dùng lệnh “setup” ta sẽ thấy tool cho network đã được cài đặt.

Đối với dịch vụ tường lửa sử dụng câu lệnh:

 yum -y install system-config-firewall*

Sau khi cấu hình xong, dùng lệnh “setup” ta sẽ thấy tool cho firewall đã được cài đặt.

Nếu muốn sử dụng keybord ảo cho hệ thống, tiến hành cài đặt bằng lệnh sau:

yum -y install system-config-keyboard

Sau khi cấu hình xong, dùng lệnh “setup” ta sẽ thấy tool cho keyboard đã được cài đặt.

Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt tool cấu hình dịch cho hệ thống, đây là tool gần như không thể thiếu đối với bất kì người quản trị hệ thống linux. Sử dụng câu lệnh sau:

yum -y install ntsysv

Sau khi quá trình hoan tất, vào setup kiểm tra ta có kết quả như hình dưới.

Để xem thông tin các dịch vụ system-config có thể cài đặt xem bằng câu lệnh sau:

yum list | grep system-config

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>