BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Nhúng font bằng css

 

Hướng dẫn Nhúng font bằng css:

Nhúng font bằng css: vào Css viết đoạn code như ở dưới.

@font-face {

font-family:”Roboto Condensed”;

src:url(“fonts/Roboto-Condensed.eot?”)format(“eot”),

url(“fonts/Roboto-Condensed.woff”)format(“woff”),

url(“fonts/Roboto-Condensed.ttf”)format(“truetype”),

url(“fonts/Roboto-Condensed.svg#Roboto-Condensed”)format(“svg”);

}

Với fonts là thư mục chứa font, Roboto-condensed.xxx là font cần nhúng. Mỗi trình duyệt thường yêu cầu các loại mã font khác nhau nên sẽ cần nhúng đầy đủ.

Cách sử dụng: Gọi tên font vừa tạo ở trên, ở đây là Roboto Condensed.  Ví dụ gọi cho thẻ <p>: p {font-family: “Roboto Condensed“;};

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>