BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Game Hãy Đoán Xem – editor làm quen với javascript

Game Hãy Đoán Xem – editor làm quen với javascript – Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 trò chơi nhỏ hết sức đơn giản bằng ngôn ngữ javascript.

Mô tả editor:  Ứng dụng có 1 nút “Chơi” khi ta bấm vào thì có 1 cửa sổ nhập liệu hiện lên cho phép nhận 1 số bất kỳ. đồng thời máy tính sẽ random ra 1 số ngẫu nhiên và so sánh với nó. sau đó trả về kết quả đúng hay sai.

Hãy bắt đầu nhé các nhà thiết kế web :)

Game Hãy Đoán Xem – editor làm quen với javascript

Đầu tiên mở notepad ++ hoặc dreamweaver hay bất cứ trình soạn thảo code nào và create 1 file html như sau:

game đơn giản bằng javascript

p/s: lưu lại với tên index.html

Ttrên đây là 1 file html đơn giản gồm các thẻ cơ bản nhất của ngôn ngữ html. Điều chú ý ở đây là dòng:

<script src=”haydoanxem.js” type=”text/javascript”>
</script>

Giải thích: nó là đoạn code giúp liên kết 1 file javascript ( ở đây là file haydoanxem.js ) với file html này để bạn có thể viết javascript cho web của bạn

Tiếp theo: create 1 file mới với nội dung như sau và lưu lại với tên haydoanxem.js và lưu cùng thư mục với file index.html trên

game đơn giản bằng javascript

Giải thích:

function game() {

…………..

}

Bắt đầu viết 1 hàm tên là game. function là từ khóa

var a = Math.round(Math.random()*10);

var là từ khóa khai báo biến, ta khởi tạo biến a gán cho nó 1 con số ngẫu nhiên từ 1 >> 10

var b = parseInt(prompt(“nhập số của bạn vào”,””));

Hiển thị 1 hộp thoại để nhập số của mình vào với hàm prompt

if (a == b) {
alert(“Đúng”);
} else { 
alert(“Sai”);
}

Câu lệnh rẽ nhánh để kiểm tra 2 số và in ra màn hình kết quả với hàm alert()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>