BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Bài 2: Cài đặt JDK – java development kit

Lập trình Java cơ bản – Bài 2: Cài đặt JDK – java development kit

Ở bài 1: Tổng quan về Java,  mình đã nhắc đến JDK, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cài đặt JDK.

Bước 1Vào đường link để download phần mềm JDK:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html?ssSourceSiteId=otnjp

(bạn nào chưa cài đặt phần mềm hỗ trợ download thì có thể vào đây để download IDM)

Bước 2: Sau đó click vào DownLoad JDK

Cài đặt JDK

Bước 3: Chọn Windows x86 nếu windows của bạn là bản 32 bit Windows x64 nếu windows của bạn là bản 64 bit. Để kiểm tra xem hệ điều hành của mình bao nhiêu bit, bạn click chuột phải vào My Computer chọn Properties, xem dòng System Type.

cài đặt jdk

Bước 4: Chạy chương trình .exe vừa download.

Sau khi cài đặt xong nó sẽ nằm trong thư mục mặc định của windown, các bạn vào theo đường dẫn như hình dưới.

cài đặt jdk

Ở đây bạn sẽ thấy có 2 thư mục chính là jdk và jre(java runtime enviroment).

Tìm hiểu về JDK

–         jre la môi trường chạy của java.

–         Jdk có 6 thư mục nhỏ.

Cài đặt jdk

bin là thư mục chứa các lệnh của java.

cài đặt jdk

Javac.exe – giúp biên dịch các file nguồn viết bằng ngôn ngữ Java (*.java) thành mã máy (byte code)

Java.exe – gọi tới JRE, tải nạp các file mã máy đã được biên dịch và gọi tới method main để thực thi các mã đó.

Applet Viewer –để chạy các ứng dụng viết bằng applet.

Demo là thư mục chứa các demo có sẵn của java. Các file jar đã được tạo ra và các bạn có thể chạy để tham khảo.

Include Đây là thư mục tập trung các file nguồn ở dạng mã C với đuôi .h.

Jre là môi trường chạy.

Lib là các thư viện của java.

Còn nữa…. :)

Chuyên trang chia sẻ kiến thức CNTT. Quản trị mạng – Thiết kế web – Dịch vụ thiết kế web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>